MyFarm

Galeria

MyFarm

MyPLM®Connect

MyPLM®Connect to portal telematyczny dla pojazdów zgodnych z rozwiązaniem PLM Intelligence i innych platform. My PLM® Connect może Ci pomóc w optymalizacji wykorzystania dużych flot maszyn: wykonanie kolejnej czynności możesz planować na podstawie aktualnego położenia maszyny. Mając dostęp do pulpitu nawigacyjnego pojazdu w trybie online, można zmaksymalizować dostępność, poprawić wydajność i efektywność, a nawet zoptymalizować zużycie paliwa.


MyFarm

Aplikacja MyFarm zawiera narzędzia do cyfrowego zarządzania danymi gospodarstwa i pola. Poniżej wymieniono najważniejsze funkcje aplikacji MyFarm:

PROSTE I EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE GOSPODARSTWEM
Wprowadzanie nazw pól, granic i linii prowadzenia na wyświetlaczu w kabinie może być uciążliwe i powolne. Portal MyPLM®Connect pozwala oszczędzić czas dzięki możliwości skonfigurowania w portalu internetowym danych wszystkich maszyn New Holland PLM, a także większości innych maszyn. Klient może przesłać dane do połączonych pojazdów, korzystając z funkcji przesyłania plików lub wyeksportować je na pamięć USB i przesłać ręcznie.

AUTOMATYCZNE LUB RĘCZNE WPROWADZANIE DANYCH
Na karcie Gospodarstwo w portalu MyPLM®Connect można także przeanalizować dane pól. Informacje te są rejestrowane w czasie rzeczywistym podczas pracy pojazdu, a użytkownicy pakietu MyPLM®Connect Professional mogą przesłać dane o wszystkich operacjach maszyn rolniczych bezprzewodowo za pomocą funkcji przesyłania plików. Alternatywą dla przesyłania plików jest ręczne przeniesienie danych — wystarczy otworzyć konto i rozpocząć przekazywanie danych pola. Podczas przekazywania i rejestracji danych pola w portalu MyPLM®Connect następuje automatyczne mapowanie i wizualizacja danych agronomicznych.

WIZUALIZACJA DANYCH AGRONOMICZNYCH
Na karcie Gospodarstwo można wyświetlić dane w postaci prostej mapy pokrycia lub wielowarstwowej mapy plonów i wilgotności, w zależności od wykonywanych prac. Można przeanalizować dane z nagrodzonego przez SIMA systemu NutriSense dla maszyn serii ForageCruiser i kombajnów CX/CR oraz dane bel z maszyn serii BigBaler. Karta Gospodarstwo stanowi lokalizację wszystkich danych pola do celów archiwalnych związanych z zarządzeniem gospodarstwem i zgodnością z przepisami.

WYMIANA DANYCH AGRONOMICZNYCH
Portal MyPLM® Connect to rozwiązanie o architekturze otwartej. Oznacza to, że portal MyPLM®Connect umożliwia nie tylko tworzenie map receptur, ale także synchronizowanie danych z aktualnym systemem FMIS (Farm Management Information System), ich analizę oraz przygotowanie map aplikacyjnych. New Holland współpracuje obecnie z wieloma dostawcami usług FMIS:
• Trimble
• Syngenta
• Farmers Edge i wieloma innymi


Czytaj więcej