Zintegrowany układ prowadzenia: IntelliSteer™

Zintegrowany układ prowadzenia: IntelliSteer™

 

IntelliSteer to całkowicie zintegrowany i opracowany przez New Holland system automatycznego prowadzenia. To najbardziej zaawansowane rozwiązanie z zakresu prowadzenia, zapewniające pełną kontrolę nad kierunkiem jazdy maszyny poprzez proste naciśnięcie jednego przycisku.
Wykorzystuje jeden zintegrowany wyświetlacz z funkcją IntelliView™ IV do obsługi funkcji maszyny, automatycznego prowadzenia, mapowania i sterowania narzędziem. System kompensacji ukształtowania terenu T3™ wykorzystuje czujniki do obliczania i korekty wynikającej z pagórkowatości, zmian poziomu i odchylenia maszyny, aby zminimalizować pominięcia i nakładki w obszarach o terenie pagórkowatym i nierównym.


Czytaj więcej

Możliwość montażu fabrycznego lub doposażenia

Dostępny jako wyposażenie fabryczne lub pakiet wyposażenia dodatkowego system IntelliSteer™ pozwala zmaksymalizować wydajność i efektywność w celu zoptymalizowania plonów i zwiększenia przychodów. IntelliSteer jest dostępny z fabrycznie zainstalowanym systemem automatycznego prowadzenia IntelliSteer™ w kombajnach serii T6, T7, T8, T9, CX i CR, opryskiwaczach samobieżnych Guardian™ oraz żniwiarkach samobieżnych Speedrower®.

System IntelliSteer™ All-Makes dostępny jako rozwiązanie alternatywne można zintegrować z większością marek i modeli sprzętu. Stanowi uniwersalne rozwiązanie dla klientów, których flota obejmuje maszyny różnych producentów. IntelliSteer jest dostępny z fabrycznie zainstalowanym systemem automatycznego prowadzenia IntelliSteer™ w kombajnach serii T6, T7, T8, T9, CX i CR, opryskiwaczach samobieżnych Guardian™ oraz żniwiarkach samobieżnych Speedrower®.


Czytaj więcej

IntelliTurn — funkcja automatycznego zawracania na uwrociu

IntelliTurn to opcjonalne rozwiązanie dodatkowe do systemu IntelliSteer poprawiające efektywność maszyny poprzez automatyczne określanie i realizację najbardziej efektywnej ścieżki nawrotu w celu minimalizacji czasu „niedostępności” podczas zawracania na uwrociu.
• Rozwiązanie IntelliTurn wspomaga działanie funkcji zawracania na uwrociu w pojazdach wyposażonych w system IntelliSteer.
• Prosta i łatwa w obsłudze funkcja automatycznego zawracania dodatkowo zwiększa efektywność pracy użytkowników maszyn New Holland.
• Nowa opcja konfiguracji jest dostępna w ciągnikach T5, T6 i T7. Powoduje uruchomienie funkcji HTS II (sekwencja zawracania na uwrociu) na podstawie odległości od uwrocia lub granicy pola, gdy używana jest w połączeniu z funkcją IntelliTurn.


Czytaj więcej

Kompatybilność

Z funkcji IntelliTurn można korzystać w przypadku opryskiwacza, ciągnika, flagowych kombajnów CX lub CR, a także żniwiarek wykorzystujących automatyczne prowadzenie IntelliSteer™. Aby aktywować funkcję IntelliTurn™ na wyświetlaczu, należy skontaktować się z dealerem.

Funkcja kompatybilności linii z wyświetlaczami konkurencji:
Otwarta strategia PLM marki New Holland: Funkcja importu linii z wyświetlaczy konkurencji umożliwia import do wyświetlacza IntelliView IV wybranych prostych linii prowadzenia A/B z wyświetlaczy John Deere i Trimble bez konieczności korzystania z oprogramowania komputerowego.
Użytkownicy wybranych systemów prowadzenia John Deere i Trimble mogą teraz łatwo udostępnić proste linie AB systemowi IntelliSteer, korzystając z funkcji importu.
Dzięki tej nowej funkcji użytkownicy flot maszyn różnych producentów zyskują dodatkową uniwersalność i zgodność danych w ramach całej floty.


Czytaj więcej

System prowadzenia wzdłuż rzędów PLM

System prowadzenia IntelliSteer we flagowych kombajnach New Holland CX i CR można uzupełnić o system prowadzenia wzdłuż rzędów PLM. System prowadzenia wzdłuż rzędów jest montowany na hederach do kukurydzy, aby utrzymać dokładny kurs kombajnu.

Pojedynczy czujnik na hederze ma fizyczny kontakt z łodygami kukurydzy w dwóch rzędach i stale monitoruje zbiory wchodzące do hedera. Dane wyjściowe z systemu prowadzenia wzdłuż rzędów służą jako dane wejściowe dla systemu IntelliSteer i umożliwiają automatyczne prowadzenie maszyny w celu zapewnienia prostopadłego wejścia zbiorów nawet przy słabej widoczności lub dużej prędkości.

Ponieważ system ten współpracuje z rozwiązaniem IntelliSteer, może wykorzystać dane o pozycji z systemu GNSS jako źródło zapasowe, aby utrzymywać kombajn w linii i ułatwić nocne zbieranie plonów lub zaawansowane prace żniwne takie jak pomijanie rzędów.


Czytaj więcej