Rozwiązania z zakresu automatyzacji pracy pras

Rozwiązania z zakresu automatyzacji pracy pras

IntelliCruise™ pozwala na działanie prasy z optymalną wydajnością poprzez sterowanie prędkością ciągnika:

Kontrola ładunku:
• Prędkość ciągnika jest dostosowywana w celu uzyskania optymalnej wydajności.
• Czas wymagany do napełnienia kanału podajnika i łopatek czujnika wypychacza określa ilość masy żniwnej w bali przy każdym skoku wypychacza.
• Funkcjonalność: algorytm wykorzystuje dane wejściowe (dostępne) z czujnika ruchu kanału podajnika (czujnik ładunku).

Kontrola plastra:
• Prędkość ciągnika jest dostosowywana do grubości plastra. System będzie dążył do uzyskania określonej przez użytkownika liczby plastrów.
• Funkcjonalność: algorytm wykorzystuje dane wejściowe z elektronicznego kodera długości beli (czujnik długości beli).
• Dostępność: Wszystkie duże prasy z elektronicznym zestawem do wykrywania długości beli.


Czytaj więcej

IntellIBale

System IntelliBale automatyzuje zatrzymywanie ciągnika, owijanie bel oraz działanie funkcji podnoszenia i opuszczania klapy tylnej w prasach rolujących New Holland.
W przypadku pras wyposażonych układ elektroniczny ISOBUS można aktywować w oprogramowaniu prasy funkcję opcjonalną umożliwiającą automatyczne sterowanie cyklem belowania:
• Ciągnik będzie zatrzymywany automatycznie po osiągnięciu docelowej wielkości beli.
• Klapa tylna prasy będzie podnosić się i opuszczać automatycznie, aby wyrzucić owiniętą belę.

Po wyrzuceniu gotowej beli operator musi tylko przesunąć dźwignię zmiany kierunku jazdy do przodu (lub nacisnąć przycisk jazdy do przodu na dźwigni wielofunkcyjnej), co spowoduje rozpoczęcie jazdy ciągnika i powrót do wymaganej szybkości belowania.
Bela zostanie automatycznie owinięta siatką.
Opcja automatyzacji jest zgodna z ciągnikami New Holland, które obsługują funkcję ISOBUS klasy 3.

Precyzyjne stosowanie dodatków:
Wszystkie prasy New Holland BigBaler można wyposażyć w precyzyjne systemy stosowania dodatków współpracujące z pokładowymi czujnikami wilgotności, aby dostarczyć dokładną ilość dodatków do upraw i zapewnić właściwą jakość.


Czytaj więcej