Rozwiązania do rejestracji danych pola przez kombajn

Rozwiązania do rejestracji danych pola przez kombajn

Mapowanie oraz rejestrowanie plonów i wilgotności przez kombajn

Systemy New Holland do monitorowania plonów umożliwiają wyświetlanie danych o plonach i wilgotności w czasie rzeczywistym oraz śledzenie wydajności różnych odmian i wersji hybrydowych, co ułatwia podejmowanie świadomych decyzji umożliwiających zwiększenie zysków końcowych.
Opatentowany czujnik plonów o wysokiej dokładności opracowany przez New Holland jest uznawany za najlepszy w swojej klasie.
Jego konstrukcja minimalizuje elekt ścierania ziaren. Bez względu na rodzaj, zmienność lub zawartość wilgoci w ziarnie czujnik generuje niezwykle dokładny pomiar plonów. Po wstępnej kalibracji czujnika na początku sezonu nie są wymagane żadne czynności dodatkowe.


Czytaj więcej

Wykrywanie wilgoci przez kombajn w czasie rzeczywistym

Czujnik wilgotności New Holland mierzy wilgotność ziarna w czasie rzeczywistym. Próbki pobierane są co 30 sekund i dane są wysyłane do monitora IntelliView. Odbiór informacji w czasie rzeczywistym powoduje, że operator ma ciągły wgląd w sytuację i może odpowiednio dostosować parametry maszyny. Aby uzyskać najbardziej dokładne odczyty, kalibracja wymagana jest przy każdej zmianie typu plonów.


Czytaj więcej

System NutriSense™

System NutriSense™ to analizator wilgotności i substancji odżywczych w plonach wykorzystujący technologię bliskiej podczerwieni (NIR) do pomiarów następujących parametrów plonów:
• Zawartość wilgoci
• Białko surowe
• Tłuszcz surowy
• Skrobia
• NDF (włókno neutralno-detergentowe)
• ADF (kwaśny detergentowy błonnik)
• Popiół

Dane przekazywane z systemu NutriSense™ zapewniają rolnikom korzyści agronomiczne i handlowe.

Korzyści agronomiczne
• Mapowanie wartości odżywczych zebranych plonów i wykorzystanie ich jako danych wejściowych do tworzenia map nawożenia o zmiennym stopniu w celu maksymalizacji wartości odżywczej plonów oraz obniżenia kosztów eksploatacji.
• Umożliwia rolnikom zarządzanie oraz bilansowanie poziomu azotu w glebie w całym cyklu wegetacyjnym.
• Umożliwia pełne śledzenie zebranych plonów.
• Umożliwia ocenę różnych odmian plonów/nasion na podstawie wartości odżywczych.

Korzyści handlowe
• Podejmowanie decyzji handlowych na podstawie wartości odżywczej zebranych plonów, ułatwiających negocjowanie najlepszych cen wynikających z jakości zbiorów.
• Pozwala na określenie poziomów białka wymaganych w różnych branżach (np. w browarach), co ułatwia uzyskanie maksymalnej ceny towarów.
• Połączenie ziarna różnej jakości w celu uzyskania określonej (min. lub maks.) jakości i spełnienia wymagań docelowych norm branżowych.
• Pozwala uniknąć określania ceny towaru wyłącznie na podstawie próbek o ograniczonej jakości pobranych ze zbiornika ziarna lub ładunku. Jakość próbki może się znacznie różnić.

Integracja z funkcją precyzyjnego zarządzania gruntami
Wyświetlacz IntelliView IV
Dane z systemu NutriSense™ są teraz dostępne dla operatora w czasie rzeczywistym na wyświetlaczu IntelliView IV w sieczkarniach i flagowych kombajnach CX/CR. Dane można wyświetlić na ekranach pracy lub zmapować wizualnie na ekranie mapy pokrycia.
Wszystkie dane z czujnika NIR są rejestrowane automatycznie na urządzeniu USB podłączonym do wyświetlacza i można przeanalizować je później na portalu MyPLM Connect, korzystając z aplikacji MyFarm.

MyPLM Connect
Dane z systemu NutriSense™ można przesłać do portalu MyPLM Connect ręcznie za pośrednictwem urządzenia USB. Jeżeli pojazd obsługuje funkcję przesyłania plików do portalu MYPLMCONNECT, dane o zbiorach z wyświetlacza IntelliView IV są przesyłane automatycznie do portalu MYPLMCONNECT podczas zbierania plonów.

Pomiar parametrów zebranych plonów jest automatycznie mapowany w aplikacji Farm App w portalu MYPLMCONNECT, umożliwiając rolnikom analizę pola i wydajności plonów.


Czytaj więcej