Rozwiązania do rejestracji danych pola przez kombajn do zbioru pasz

Galeria

Rozwiązania do rejestracji danych pola przez kombajn do zbioru pasz

Monitorowanie i mapowanie plonów przez sieczkarnię

Precyzyjne dane o plonach są widoczne na wyświetlaczu IntelliView™ IV dzięki czujnikom umieszczonym na połączeniach rolki podającej, mierzącym przepustowość masy żniwnej.
Umożliwia to operatorowi szybkie podejmowanie decyzji na podstawie dostępnych w czasie rzeczywistym informacji o plonach i wilgotności.
Te dane można wyeksportować automatycznie za pośrednictwem funkcji przesyłania plików PLM do portalu MyPLM™ Connect w celu przeprowadzenia dalszej analizy plonów i podjęcia świadomych decyzji o możliwych plonach oraz przychodach w kolejnym sezonie.


Czytaj więcej

MAPOWANIE PLONÓW

Dzięki tej opcji dostępne są dokładne dane dotyczące plonów. Czujniki umieszczone na przenośniku analizują przepływ ziarna i na tej podstawie obliczają plon biorąc pod uwagę rodzaju uprawy i średnią wilgotności wprowadzoną przez operatora.


Czytaj więcej

POMIAR WILGOCI W CZASIE RZECZYWISTYM

Czujnik rezystancyjny wykorzystuje trzy wymienne, utwardzone podkładki kontaktowe do ciągłego pomiaru wilgotności ziarna. Chwilowy lub średni odczyt zawartości wody w uprawie może być wyświetlany na monitorze.


Czytaj więcej

System NutriSense™

System NutriSense™ to analizator wilgotności i substancji odżywczych w plonach wykorzystujący technologię bliskiej podczerwieni (NIR) do pomiarów następujących parametrów plonów:
• Zawartość wilgoci
• Białko surowe
• Tłuszcz surowy
• Skrobia
• NDF (włókno neutralno-detergentowe)
• ADF (kwaśny detergentowy błonnik)
• Popiół Dane przekazywane z systemu NutriSense™ zapewniają rolnikom korzyści agronomiczne i handlowe.

Korzyści agronomiczne
• Mapowanie wartości odżywczych zebranych plonów i wykorzystanie ich jako danych wejściowych do tworzenia map nawożenia o zmiennym stopniu w celu maksymalizacji wartości odżywczej plonów oraz obniżenia kosztów eksploatacji.
• Umożliwia rolnikom zarządzanie oraz bilansowanie poziomu azotu w glebie w całym cyklu wegetacyjnym.
• Umożliwia pełne śledzenie zebranych plonów.
• Umożliwia ocenę różnych odmian plonów/nasion na podstawie wartości odżywczych.

Korzyści handlowe
• Podejmowanie decyzji handlowych na podstawie wartości odżywczej zebranych plonów, ułatwiających negocjowanie najlepszych cen wynikających z jakości zbiorów.
• Pozwala na określenie poziomów białka wymaganych w różnych branżach (np. w browarach), co ułatwia uzyskanie maksymalnej ceny towarów.
• Połączenie ziarna różnej jakości w celu uzyskania określonej (min. lub maks.) jakości i spełnienia wymagań docelowych norm branżowych.
• Pozwala uniknąć określania ceny towaru wyłącznie na podstawie próbek o ograniczonej jakości pobranych ze zbiornika ziarna lub ładunku. Jakość próbki może się znacznie różnić.

Integracja z funkcją precyzyjnego zarządzania gruntami
Wyświetlacz IntelliView IV
Dane z systemu NutriSense™ są teraz dostępne dla operatora w czasie rzeczywistym na wyświetlaczu IntelliView IV w sieczkarniach i flagowych kombajnach CX/CR. Dane można wyświetlić na ekranach pracy lub zmapować wizualnie na ekranie mapy pokrycia.
Wszystkie dane z czujnika NIR są rejestrowane automatycznie na urządzeniu USB podłączonym do wyświetlacza i można przeanalizować je później na portalu MyPLM Connect, korzystając z aplikacji MyFarm.

MyPLM Connect
Dane z systemu NutriSense™ można przesłać do portalu MyPLM Connect ręcznie za pośrednictwem urządzenia USB. Jeżeli pojazd obsługuje funkcję przesyłania plików do portalu MYPLMCONNECT, dane o zbiorach z wyświetlacza IntelliView IV są przesyłane automatycznie do portalu MYPLMCONNECT podczas zbierania plonów.

Pomiar parametrów zebranych plonów jest automatycznie mapowany w aplikacji Farm App w portalu MYPLMCONNECT, umożliwiając rolnikom analizę pola i wydajności plonów.


Czytaj więcej