CZYSZCZENIE

Ziarno bez uszkodzeń

Najwyższa w klasie jakość ziarna oraz najczystsze próbki ziarna. To musi być CR Revelation. W testach porównawczych przeprowadzonych w celu oceny próbek ziarna uzyskiwanych przy zastosowaniu różnych technologii zbiorów, system Twin Rotor™ pokonał konkurentów bezapelacyjnie. Wynik: zaledwie 0,2% uszkodzonych ziaren dzięki unikalnej koncepcji Twin Rotor™, która zapewnia równomierny - i przez to najbardziej delikatny - przepływ materiału. Jakość ziarna dodatkowo zwiększają też inne, wielokrotnie nagradzane układy jak Opti- Clean™ i Opti-Fan™.


Czytaj więcej

Największa wydajnosć przy zachowaniu najczystszego ziarna

• Ponieważ strumień powietrza oddziałuje na obszarze o powierzchni 6,48 m² (modele CR8.90, CR9.90 i CR10.90) lub 5,42 m² (modele CR7.80, CR7.90 i CR8.80), dlatego kosz sitowy skutecznie oczyszcza nawet największe ilości ziarna
• Układ Opti-Clean™ optymalizuje skok oraz kąty wyrzutu układu czyszczącego
• Podsiewacz, sito wstępne oraz sito górne pracują niezależnie w celu optymalizacji kaskady i zapewnienia większej wydajności, zaś dłuższy skok sita i ostry kąt wyrzutu pozwalają utrzymać większą ilość materiału w powietrzu, co przekłada się na większą wydajność czyszczenia
• Przeciwny ruch podsiewacza i sita dolnego względem sita wstępnego i sita górnego ogranicza ogólny poziom drgań maszyny i zwiększa komfort operatora


Czytaj więcej

Opti-Fan™ – technologia ignorująca grawitację

• System Opti-Fan™ kompensuje wpływ grawitacji na materiał żniwny
• Wystarczy wybrać pożądaną prędkość wentylatora, gdy maszyna znajduje się na płaskim terenie, a system automatycznie dostosuje ją podczas jazdy w górę lub w dół zbocza w celu utrzymania stałej wydajności czyszczenia
• Podczas jazdy w górę zbocza, prędkość wentylatora zostaje zmniejszona, aby zapobiec stratom ziarna z sit
• Natomiast podczas jazdy w dół zbocza prędkość wentylatora wzrasta w celu zapobieżenia odkładaniu się materiału na sitach


Czytaj więcej

Precyzyjny przepływ powietrza

• Unikalna łopatkowa konstrukcja wentylatora modeli CR Revelation generuje największy strumień powietrza przy stałym ciśnieniu, zapewniając znaczącą przewagę nad rozwiązaniami konkurencji
• Wentylator posiada dwa dedykowane otwory, które kierują silny strumień powietrza zarówno na sito wstępne, jak i górne, co gwarantuje wysoką skuteczność czyszczenia


Czytaj więcej

Równoważenie przechyłów bocznych nawet o 17%

• Samopoziomujący się kosz sitowy automatycznie optymalizuje kąt o maksymalnie 17% w celu neutralizacji wpływu nachyleń bocznych, a ponadto zapobiega gromadzeniu się ziarna na sitach podczas skrętów na uwrociu, co zapewnia równomierną dystrybucję materiału i niezrównaną skuteczność czyszczenia


Czytaj więcej

Regulacja sit bez wysiadania z kabiny

• W zmieniających się warunkach zbioru, użytkownik może zdalnie regulować z kabiny oba sita główne, a teraz również sita wstępne
• W przypadku cięższych zbóż wystarczy otworzyć sito, aby zwiększyć siłę przepływającego strumienia powietrza, zaś w przypadku zbóż lżejszych należy zmniejszyć otwarcie sita, aby zminimalizować straty i poprawić wydajność zbiorów


Czytaj więcej

System ACS zapamięta ustawienia

• W celu skrócenia czasu konfiguracji przy zmienie rodzaju zbieranego zboża lub pracy w zmiennych warunkach zbioru modele CR Revelation wyposażono w funkcję automatycznego ustawiania zbioru (ang. Automatic Crop Setting, skrót ACS), która obsługuje pięćdziesiąt różnych ustawień dla poszczególnych zbóż
• Operator wybiera jedno z ustawień wstępnie skonfigurowanych lub po prostu programuje dwa parametry zbioru dla każdego zboża, w tym położenie i prędkość nagarniacza, prędkość wirnika i ustawienie klepiska, otwarcie sita i prędkość wentylatora czyszczącego, po czym wywołuje je na monitorze IntelliView™ IV, gdy są potrzebne


Czytaj więcej