PODAWANIE

Nowe rozwiązania dla większej wydajności

Układ podający modeli CR Revelation został znacząco zmodernizowany w celu zwiększenia wydajności pracy. Przenośnik pochyły jest teraz wyposażony w cztery łańcuchy z listwami łączącymi (modele CR8.90, CR9.90 i CR10.90), co usprawnia przepływ materiału i zapewnia jeszcze płynniejsze podawanie do podwójnych rotorów. Seria CR Revelation charakteryzuje się większym udźwigiem zespołu żniwnego. Użytkownik, w zakresie ochrony przed kamieniami, ma do dyspozycji system Dynamic Feed Roll™ z nowym, aktywowanym z kabiny napędem zwrotnym. To rozwiązanie zapewnia płynny przepływ materiału do sekcji młócącej i pełną ochronę przed kamieniami.


Czytaj więcej

Układ Dynamic Feed Roll™

• Układ Dynamic Feed Roll™ zapewnia płynne podawanie masy żniwnej, wyrównuje szczytowe wahania jej przepływu i skutecznie chroni przed kamieniami podczas pracy na kamienistych polach
• Kamienie są automatycznie kierowane przez zamknięty bęben o średnicy 45 cm do chwytacza kamieni znajdującego się pomiędzy przenośnikiem pochyłym i wirnikami
• Możliwość nieprzerwanej pracy zwiększa wydajność nawet o 10% podczas zbiorów na terenie kamienistym
• Nowa funkcja rewersu umożliwia operatorowi usunięcie zatorów poprzez zmianę kierunku obrotów dynamicznej rolki podającej Dynamic Feed Roll™ z poziomu kabiny
• Układ jest teraz wyposażony w głęboko penetrujące, ząbkowane łopatki, dzięki czemu łagodniej obchodzi się z materiałem i zapewnia słomę wyższej jakości
• Chwytacz kamieni można łatwo opróżnić podczas codziennej, rutynowej kontroli


Czytaj więcej

Możesz zapomnieć o za blokowaniu się hedera

• Zatory zespołu żniwnego są natychmiast usuwane przez hydrauliczny układ cofający
• Cały zespół żniwny wraz z podajnikiem „kołysze się” do przodu i do tyłu, aby szybko i skutecznie odblokować maszynę


Czytaj więcej

Rewers układu Dynamic Feed Roll™

Nowy rewers układu Dynamic Feed Roll™ niezwłocznie ostrzega operatora w kabinie o wykryciu zatoru w układzie dynamicznej rolki podającej. Za pośrednictwem specjalnego ekranu na monitorze IntelliView operator może włączyć sterowanie ręczne lub powtarzające się cykle mechanizmu zwrotnego do momentu usunięcia zatoru. Rozwiązanie to umożliwia szybsze usunięcie zatoru skutkujące zwiększeniem wydajności dziennej.


Czytaj więcej

Dostępna opcjonalnie technologia zmiany prędkości hedera i podajnika

• Możliwość wyboru pomiędzy zespołem żniwnym o stałej i zmiennej prędkości, w połączeniu z napędem podajnika
• Zespół żniwny o zmiennej prędkości nadaje się idealnie do zbioru kukurydzy
• Operator może regulować prędkość pobierania i podawania, w zależności od plonów i warunków pracy, w celu optymalizacji podawania


Czytaj więcej