ZAGOSPODAROWANIE POZOSTAŁOŚCI POŻNIWNYCH

Doskonałe rozrzucanie resztek pożniwnych

Kombajny CR Revelation posiadają na wyposażeniu całkowicie zmodyfikowany system zagospodarowania resztek pożniwnych. Aby zapewnić jednolite rozprowadzanie resztek pożniwnych na całej szerokość roboczej maszyny, całkowicie zmodyfikowano i udoskonalono rozrzutnik Opti-Spread™ Plus, który pozwala rozprowadzać resztki pożniwne na szerokości do 13,7 m. Wprowadzono również dalsze ulepszenia w systemie rozrzucania plew, który zapewnia równomierne rozrzucanie materiału, istotne z punktu widzenia wysokiej efektywności rolnictwa.


Czytaj więcej

System Opti-Spread™: optymalne rozrzucanie. Za każdym razem.

• Równomierne rozprowadzanie resztek pożniwnych na całej szerokości roboczej bez względu na szerokość zespołu żniwnego
• Opcjonalny układ rozrzucania słomy Opti-Spread™ Plus, instalowany za sieczkarnią, bez trudu spełni wszystkie wymagania w zakresie szerokości rozrzucania
• Ten układ został dodatkowo rozbudowany poprzez zastosowanie technologii Dual-Chop™ zapewniający precyzję cięcia każdego materiału
• Jest to idealne rozwiązanie do prac wymagających minimum czynności uprawowych, w których wykorzystuje się uproszczone techniki uprawy
• Układ Opti-Spread™ Plus jest sterowany z kabiny, a dwie potężne tarcze można regulować w taki sposób, aby niwelować niekorzystny wpływ wiatru lub pochyłości boczne


Czytaj więcej

Idealne prasowanie słomy

• Technologia Twin Rotor™ gwarantuje równomierny przepływ materiału, eliminując konieczność stosowania dynamicznych zmian prędkości i kierunku
• Struktura słomy zostaje zachowana, zaś jej uszkodzenia są minimalne — doskonałe rozwiązanie do belowania
• Przepływ słomy zostaje utrzymany, gdyż odrzutnik przesuwa słomę na pas układu odprowadzania
• Nowy, opatentowany, dwutarczowy rozrzutnik plew rozrzuca materiał na całej szerokości zespołu żniwnego. Szybkość roboczą rozrzutnika plew można regulować z kabiny, reagując w ten sposób na zmiany warunków zbioru lub pogody


Czytaj więcej

Dokładne rozdrabnianie, rozległe rozrzucanie. Rozdrabniacze słomy New Holland.

• Sieczkarnie oferowane przez markę New Holland zostały opracowane pod kątem idealnego dopasowania do wydajności CR Revelation
• Oferta obejmuje konfiguracje cztero- i sześciorzędowe, z łopatkami zainstalowanymi na zewnętrznych krawędziach wirników w celu zapewnienia wysokiej skuteczności rozrzucania
• Szybkoobrotowy rozdrabniacz osiągający prędkość 3115 obr./min w modelach CR7.80 do CR7.90 oraz 4000 obr./min w modelu CR8.80 i wyższych, zapewnia dokładne rozdrabnianie słomy i dużą szerokość roboczą podczas rozrzucania resztek pożniwnych


Czytaj więcej