ZARZĄDZANIE PLONAMI Z PLM

Zintegrowane czujniki: pomiar masy i wilgotności ziarna

Kombajny CR Revelation zostały zaprojektowane z myślą o korzyściach płynących z rolnictwa precyzyjnego. Informacje na temat plonów są aktualizowane na bieżąco i wyświetlane na monitorze IntelliView™ IV. Te dane można zapisać, pobrać i poddać analizie przy użyciu oprogramowania MyPLM®Connect Telematics Precision Farming w celu opracowania dokładnych map plonów. Operatorzy mogą je wykorzystać do precyzyjnego dostrajania danych wejściowych, aby zmaksymalizować plony i ograniczyć koszty do minimum.


Czytaj więcej

Analiza wilgotności w czasie rzeczywistym

• Czujnik wilgotności marki New Holland mierzy wilgotność ziaren w czasie rzeczywistym
• Próbki są pobierane co 30 sekund, a dane są przesyłane do monitora IntelliView™ IV
• Operator jest informowany na bieżąco i może odpowiednio dostosować parametry maszyny


Czytaj więcej

Pomiar masy ziarna

• Ekskluzywny, opatentowany, nowy wysokoprzepływowy czujnik plonów o wysokiej dokładności, opracowany przez markę New Holland, jest powszechnie uznawany za najlepszy w klasie
• Czujnik generuje niezwykle dokładne pomiary plonów, uwzględniając wilgotność obecną w ziarnie
• Co więcej, kalibracja jest wykonywana zaledwie raz na sezon


Czytaj więcej

Detekcja w bliskiej podczerwieni w czasie rzeczywistym - NutriSense™ NIR

Opcjonalna technologia NutriSense ™ NIR do analizy składników odżywczych jest w pełni zintegrowana z monitorem IntelliView ™. Wyświetla i rejestruje, z wyjątkową dokładnością 2%, cały szereg parametrów wilgotności i zawartości składników odżywczych w czasie rzeczywistym. Monitorowane parametry obejmują wilgotność, zawartość białka, tłuszczów, skrobi, neutralnego włókna detergentowego (NDF) oraz kwaśnego włókna detergentowego (ADF). Dane te można rejestrować, wykorzystując sygnał DGPS kombajnu CR do tworzenia map pola, a w dalszej kolejności planowania działań w celu zwiększenia przyszłych plonów.


Czytaj więcej