ZARZĄDZANIE POZOSTAŁOŚCIAMI

Elastyczne rozwiązania dostosowane do twojej pracy

Słoma wysokiej jakości, idealna do belowania, to efekt szerokiego zakresu możliwości regulacji. W sytuacjach, gdy słoma jest rozdrabniana, ważne jest prawidłowe zarządzanie resztkami pożniwnymi. Zwłaszcza tam, gdzie stosuje się metody uprawy uproszczonej.


Czytaj więcej

Idealne bele

• System Multi-Thresh™ gwarantuje łagodną obróbkę zbóż, zapewniającą utrzymanie struktury słomy i minimalizację liczby złamań
• Dwutarczowy rozrzutnik plew rozrzuca plewy lub kieruje je w pokos słomy przeznaczony do belowania


Czytaj więcej

Optymalne rozrzucanie. Za każdym razem

• Nowy, opatentowany, dwutarczowy rozrzutnik plew rozrzuca sieczkę na całej szerokości zespołu żniwnego. Szybkość roboczą rozrzutnika plew można regulować z kabiny, reagując w ten sposób na zmiany pogody lub warunków żniwnych
• Przełączenie pomiędzy rozdrabnianiem i układaniem w pokosie za pomocą przycisku


Czytaj więcej