ZARZĄDZANIE POZOSTAŁOŚCIAMI

Elastyczne rozwiązania dostosowane do twojej pracy

Kombajny serii CX7 i CX8 zapewniają wszechstronną i kompleksową obróbkę resztek pożniwnych, którą można dopasować do różnych rodzajów roślin i metod upraw. W kombajnach nieposiadających systemu Opti-Spread™ opcjonalny, dedykowany przycisk na konsoli pozwala przełączać pomiędzy cięciem, a układaniem w pokosie. Stanowi to uzupełnienie tradycyjnej metody mechanicznej, która wiąże się z koniecznością użycia dedykowanej dźwigni. Narzędzia są zbyteczne. Nie ma potrzeby wymiany podzespołów. Nie ma nawet potrzeby opuszczania kabiny. Proste. Szybkie. Typowe cechy produktów New Holland.


Czytaj więcej

System Opti-Spread™: optymalne rozrzucanie. Za każdym razem.

Podczas korzystania z największego hedera Varifeed™ o szerokości 12,5 m w kombajnie CX specjalny i mocny system do rozrzucania słomy okazuje się koniecznością. Opcjonalny system rozrzucania słomy Opti-Spread™ montowany za rozdrabniaczem pozwala w łatwy sposób spełnić wymogi dotyczące szerokości rozrzucania. System udoskonalono poprzez zastosowanie technologii Dual-Chop™. Jest to doskonałe rozwiązanie przy uprawie wymagającej lekkiej orki lub niewymagającej jej wcale, która obejmuje techniki bezpośredniej uprawy gleby. Układ Opti-Spread™ jest dla wygody zarządzany bezpośrednio z kabiny, a dwie potężne tarcze rozrzucające można łatwo dostosować do warunków pracy, np. w przypadku silnego wiatru lub nachylenia stoku.


Czytaj więcej

Idealne bele

• System Multi-Thresh™ gwarantuje łagodną obróbkę zbóż, zapewniającą utrzymanie struktury słomy i minimalizację liczby złamań
• Dwutarczowy rozrzutnik plew rozrzuca plewy lub kieruje je w pokos słomy przeznaczony do belowania


Czytaj więcej

Optymalne rozrzucanie. Za każdym razem

• System Dual-Chop™ jest wyposażony w grabie, przez które przechodzą bardzo ostre ostrza umożliwiające precyzyjne cięcie dowolnego materiału
• Mocne tarcze Opti-Spread™ rozrzucają pociętą słomę równomiernie na całej szerokości zespołu żniwnego
• Nowy, opatentowany, dwutarczowy rozrzutnik rozrzuca sieczkę na całej szerokości zespołu żniwnego. Szybkość roboczą rozrzutnika plew można regulować z kabiny, reagując w ten sposób na zmiany pogody lub warunków żniwnych
• Przełączenie pomiędzy rozdrabnianiem i układaniem w pokosie za pomocą przycisku


Czytaj więcej
Top Service:
Twitter: @NHTopService


New Holland Agriculture a brand of CNH Industrial ©
powrót do góry strony