Maszyny Budowlane MINIŁADOWARKI BURTOWE KOŁOWE I GĄSIENICOWE SERII 200

SILNIK

Przyjazny dla środowiska

Seria New Holland 200 spełnia wymagania norm Tier 4A i Tier 4B, zmniejszając poziom emisji spalin o ponad 90% oraz o 50% mniej cząstek tlenku azotu (NOx) w porównaniu z poprzednią generacją. Ponadto, gdy nie jest potrzebna pełna moc maszyny, pompa hydrauliczna o zmiennym przepływie wykorzystuje tylko wymaganą moc, co prowadzi do znacznych oszczędności pozapaliwowych, jak również do zmniejszenia hałasu podczas pracy.

• Katalizator cząstek stałych (PM) zatrzymuje cząstki stałe zawarte w spalinach silnika
• Chłodzony układ recyrkulacji spalin (CEGR) jest obecnie sterowany elektronicznie w celu osiągnięcia lepszych wyników i oszczędności paliwa, a także jeszcze większej niezawodności – na przykład w celu ochrony silnika przed przegrzaniem
• System zewnętrznego chłodzenia EGR (recyrkulacji spalin) zapewnia wydajną wentylację i wysoką gęstość mocy silnika przy najkrótszym czasie reakcji obciążenia
• Utleniający reaktor katalityczny (DOC) wykorzystuje proces chemiczny w celu rozkładu zanieczyszczeń z silników wysokoprężnych w strumieniu spalin, zamieniając je w mniej szkodliwe składniki. DOC nie wymaga regeneracji i jest komponentem bezobsługowym
• Filtr cząstek stałych (DPF) fizycznie zatrzymuje cząstki stałe z układu wydechowego silnika. Elektroniczne sterowanie uruchomi automatyczną regenerację systemu DPF. Dodatkowo system może powiadomić operatora maszyny o konieczności ręcznej regeneracji systemu DPF okazjonalnie, gdy ładunek sadzy w DPF przekracza zakres określony dla automatycznej regeneracji


Czytaj więcej