MINIŁADOWARKI BURTOWE KOŁOWE I GĄSIENICOWE SERII 300

SILNIK

Przyjazne dla środowiska

Maszyny z serii 300 marki New Holland spełniają wymagania norm Tier 4A i Tier 4B. Emitują ponad 90% mniej cząstek stałych (PM) i 50% mniej tlenku azotu (NOx) w porównaniu z poprzednią generacją. Ponadto hydraulika maszyny napędzana jest pompą o zmiennym wydatku, która działa z proporcjonalną mocą do wykonywanej pracy. Skutkuje to dodatkową oszczędnością paliwa i zmniejszeniem hałasu.
• Filtr cząstek stałych silnika wysokoprężnego zatrzymuje resztkowe cząstki zawarte w gazach wydechowych z silnika.
• Proces chłodzenia recyrkulowanych spalin (CEGR) jest teraz sterowany elektronicznie w celu zapewnienia jeszcze większej wydajności, efektywności paliwowej i niezawodności. Pomaga na przykład chronić silnik przed przegrzewaniem.
• Zewnętrzny układ chłodzenia recyrkulowanych spalin zapewnia skuteczny przepływ powietrza i wysoką gęstość mocy silnika przy najkrótszym czasie reakcji na obciążenie
• Katalizator utleniający do silników wysokoprężnych (DOC) wykorzystuje proces chemiczny do rozkładu zanieczyszczeń pochodzących z silników wysokoprężnych w strumieniu spalin, przemieniając je w mniej szkodliwe składniki. Katalizator nie wymaga regeneracji i jest elementem bezobsługowym.
• Filtr cząstek stałych (DPF) fizycznie zatrzymuje cząstki stałe wydobywające się z układu wydechowego. Sterowanie elektroniczne uruchamia automatyczną regenerację układu DPF. Ponadto układ może od czasu do czasu powiadomić operatora maszyny o konieczności ręcznej regeneracji układu DPF, gdy poziom sadzy przekroczy zakres automatycznej regeneracji.


Czytaj więcej