Maszyny Uprawowe GŁĘBOSZE SUM I SUH

Ocena wymaganej głębokości roboczej

Ocena właściwej głębokości roboczej na podstawie wykopu próbnego

O prawidłowej głębokości roboczej decyduje stan gleby. Głębosze SUM i SUH można dostosować do różnych gleb i warunków roboczych. Stan podglebia można ocenić przez wykonanie wykopu próbnego, a następnie na jego podstawie odpowiednio ustawić głębokość roboczą głębosza.


Czytaj więcej

Regulacja głębokości roboczej

Za ustawienie głębokości odpowiada układ hydrauliczny – można je zmieniać w trakcie jazdy (1).
Można również ustawić 3 zakresy robocze:
A – płytki
B – średni
C – głęboki
Mechaniczne cięgna (2) regulują kąt nachylenia wałów, umożliwiając im przejechanie przez nierówności, przy czym przedni wał powinien być ustawiony wyżej niż tylny.


Czytaj więcej

Wizualny wskaźnik głębokości pracy

Widoczna z kabiny ciągnika skala z podziałką wskazuje ustawioną głębokość roboczą.


Czytaj więcej