PROSTA PRECYZJA

Kompaktowe brony talerzowe New Holland: stała kontrola głębokości. Niezawodne zarządzanie glebą.

Brony talerzowe SDH konstruowane są w sposób umożliwiający pracę przy prędkości do 15 km/h. Jest to możliwe dzięki szeregowi funkcji konstrukcyjnych. Obejmują one wysoko wytrzymałe łożyska, na których opierają się talerze o średnicy 610 mm, solidne i niezależne zawieszenie talerzy oraz mocną ramę o dużym prześwicie, zapewniającą zredukowane ryzyko zatorów w ekstremalnych warunkach. Wytrzymałość bron SDH stanowi część historii wzornictwa. New Holland współpracuje z i ekspertami w zakresie gleby nad zapewnieniem, aby gama SDM i SDH usprawniała w sposób efektywny proces uprawy gleby. Pracując wyłącznie w obrębie wierzchniej warstwy gleby brony talerzowe w mniejszym stopniu naruszają glebę pod spodem, a jednocześnie głębokość ich działania jest wystarczająca, aby wymieszać duże ilości resztek pożniwnych, wyrównać powierzchnię gleby i ulepszyć jej napowietrzenie promując aktywność dżdżownic i drobnoustrojów. Działanie talerzy sprzyja również kiełkowaniu chwastów oraz pękaniu nasion uprawy.


Praca na właściwej głębokości

Podczas ustawiania bron SDH warto uwzględniać glebę w strefie korzeniowej zarówno przed, jak i po przejeździe. Podejście to umożliwia ustawienie głębokości pracy w sposób optymalizujący mieszanie resztek, a jednocześnie chroniący strukturę gleby poniżej strefy korzeniowej. Minimalna uprawa może sprzyjać działalności dżdżownic.


Czytaj więcej