Maszyny Uprawowe PIELNIKI MIĘDZYRZĘDOWE SRC I SRC SMARTSTEER™

PIELNIKI MIĘDZYRZĘDOWE SRC I SRC SMARTSTEER™

Kultywacja gleby między rzędami. Bardziej skuteczna niż zwykłe pielenie chwastów

Pielniki międzyrzędowe SRC i SRC SmartSteer™ marki New Holland zapewniają zrównoważone pielenie chwastów w uprawach międzyrzędowych, mając bezpośredni wpływ na zwiększenie plonów i zmniejszenie kosztów uprawy. Zęby pielnika pracują między rzędami, wchodząc w glebę na niewielkiej głębokości, aby usunąć chwasty. Ta lekka uprawa gleby ma także inne zalety. Na mokrym polu otwarta struktura gleby poddanej lekkim pracom kultywacyjnym ułatwia drenaż i przyśpiesza przepływ wody przez profil gleby. W przypadku suchej gleby lekkie prace kultywacyjne na głębokości ukorzenienia chronią glebę przed nadmiernym wysychaniem i powstawaniem głębokich szczelin w podglebiu. Dzięki temu można ograniczyć utratę wilgoci, szczególnie w obszarze ukorzenienia i skuteczniej zapobiegać wymywaniu substancji odżywczych podczas silnych opadów deszczu. Wśród innych zalet lekkiej kultywacji gleby przy uprawach międzyrzędowych należy wymienić stworzenie warunków korzystnych dla mikroorganizmów i robaków w celu poprawy ogólnego stanu gleby.


Czytaj więcej

Ekonomiczne, skuteczne i zrównoważone

Z upływem czasu zwiększone użycie herbicydów selektywnych zmniejszyło grono rolników, będących zwolennikami zalet pielenia między rzędami. Jako sprawdzone w praktyce rozwiązanie, umożliwiające skuteczne usuwanie chwastów w początkowych fazach wzrostu roślin, pielniki międzyrzędowe mogą:
• poprawić retencję wilgoci
• napowietrzać glebę powyżej strefy korzeni
• poprawić wchłanianie wody i substancji odżywczych
• poprawić wchłanianie tlenu

Powyższe zalety w połączeniu z ograniczeniem ilości chwastów mogą:
• przyśpieszyć wzrost roślin
• zwiększyć wigor roślin
• ograniczyć lub wyeliminować użycie herbicydów
• zwiększyć liczbę roślin na hektar • zwiększyć plony


Czytaj więcej