Maszyny Uprawowe PIELNIKI MIĘDZYRZĘDOWE SRC I SRC SMARTSTEER™

Informacje Techniczne

Standard Opcjonalnie
Informacje Techniczne
 
Liczba rzędów
Odstęp między rzędami (cm)
Liczba zębów
Typ zębów*
Hydrauliczna blokada sekcji roboczych
Sterowanie sekcjami
Platforma siewnika
Szerokość ramy (m)
Szerokość transportowa (m)
Tarcze stabilizujące
Koła przednie
Zgarniacz palcowy
Opielacze gwiazdowe
Masa (kg)
New Holland SRC 6-45New Holland SRC 6-50New Holland SRC 12-45New Holland SRC 12-50New Holland SRC 18-45New Holland SRC 18-50New Holland SRC 4-60New Holland SRC 4-75New Holland SRC 6-60New Holland SRC 6-75New Holland SRC 8-60New Holland SRC 8-75New Holland SRC 12-75New Holland SRC 16-60New Holland SRC 8-60 SmartSteerNew Holland SRC New Holland SRC 8-75 SmartSteerNew Holland SRC 12-45 SmartSteerNew Holland SRC 12-50 SmartSteerNew Holland SRC 12-75 SmartSteerNew Holland SRC 16-60 SmartSteerNew Holland SRC 18-45 SmartSteerNew Holland SRC 18-50 SmartSteer
6612121818446688121688121212161818
45504550455060756075607575606075455075604550
3333335555555555335533
VCOVCOVCOVCOVCOVCOUniwersalneUniwersalneUniwersalneUniwersalneUniwersalneUniwersalneUniwersalneUniwersalne
3,73,76,76,79,99,93,73,74,74,76,76,79,99,96,76,76,76,79,99,99,99,9
2,92,92,92,9332,92,92,92,92,92,9333,03,03,03,03,03,03,03,0
11222211222222
Wąskie lub szerokie**Wąskie lub szerokie**Wąskie lub szerokie**Wąskie lub szerokie**
64564510451045250025005455457307301050105021502300

Wyposażenie standardowe Wyposażenie opcjonalne – Wyposażenie niedostępne
* Zęby uniwersalne (32 x 10,5 mm) i VCO (32 x 12,5 mm) są wyposażone w standardzie w redliczki tnące o szerokości 135 mm, dostępne opcjonalne redliczki o szerokości 200 mm.​
** Opona wąska posiada wymiary 24 x 8,00 – 14,5, a szeroka – 23 x 10,5 – 12.