Prasy BIGBALER PLUS

ROLNICTWO PRECYZYJNE (PLM®)

Zintegrowany pomiar wilgotności i plonu

Prasy BigBaler zostały zaprojektowane z myślą o korzystaniu z dobrodziejstw rolnictwa precyzyjnego. Wilgotność i masa beli są na bieżąco aktualizowane i wyświetlane na monitorze IntelliView™ IV. Te dane można zapisać, pobrać i poddać analizie przy użyciu oprogramowania telematycznego do rolnictwa precyzyjnego MyPLM®Connect w celu opracowania dokładnych map plonów. Operatorzy mogą je wykorzystać do precyzyjnej regulacji dawki nawożenia, aby zmaksymalizować plony i ograniczyć koszty do minimum.


Czytaj więcej

Precyzyjny pomiar wilgotności

Dostępne są dwie opcje mierzenia poziomu wilgotności. Podstawowym rozwiązaniem jest czujnik powierzchniowy, przez który na podstawie tarcia beli o ramę maszyny mierzona jest wilgotność w zakresie 9-70%. Informacja jest wyświetlana na monitorze IntelliView™, co zapobiega przedwczesnemu belowaniu zbyt wilgotnego materiału roślinnego. Dokładniejszy pomiar można uzyskać za pomocą czujników gwiazdowych wbijających się w głąb beli. Pomiędzy czujnikami przechodzi prąd elektryczny, w celu określenia poziomu wilgotności zbieranego materiału, w zakresie od 9-40% z dokładnością ± 1%. Ponadto informacje te można wykorzystać do precyzyjnego dozowania dodatku CropSaver.


Czytaj więcej

Ważenie beli podczas jazdy

• System ważenia ActiveWeigh™ stosuje do określenia wagi beli dwa czujniki wbudowane na pochylni bel; pomiar jest wykonywany tuż przed upadkiem beli z pochylni
• System działa niezależnie od długości beli, warunków na polu i ruchu prasy
• Wszystkie informacje, w tym również wagę poszczególnych bel, średnią wagę beli, wagę łączną bel i wydajność w tonach na godzinę można odczytać z monitora IntelliView™ z dokładnością ± 2%


Czytaj więcej

Telematyka MyPLM®Connect: zarządzaj maszyną nie wychodząc z biura.

Pakiet MyPLM®Connect umożliwia komfortową komunikację z prasą BigBaler Plus z biura za pośrednictwem sieci komórkowej. Możesz być zawsze w kontakcie z maszyną, a nawet wysyłać i odbierać informacje w czasie rzeczywistym, co oszczędza czas i zwiększa produktywność. Pakiet MyPLM®Connect Professional zapewnia wszystkie funkcje monitorowania i kontroli maszyny. Krótko mówiąc, pakiet MyPLM®Connect pozwala ograniczyć wydatki na paliwo, usprawnić zarządzanie flotą i zwiększyć bezpieczeństwo.


Czytaj więcej

MyNew Holland™

Portal i aplikacja MyNew Holland™ umożliwiają rejestrację maszyn i zarządzanie nimi, dostęp do dokumentacji, szkoleń i usług oraz praktycznego wsparcia, w tym usługi wsparcia zapewniającej dostępność maszyny, z jednego miejsca. MyNew Holland™ umożliwia dostęp do portalu telematycznego MyPLM®Connect i uzyskanie podglądu maszyn i floty w czasie rzeczywistym, analizowanie danych agronomicznych poprzez udostępnianie plików oraz korzystanie z usług zwiększających wydajność.


Czytaj więcej

Mapowanie i udostępnianie danych w czasie rzeczywistym

Zakładka Farm w portalu MyPLM®Connect to miejsce, w którym możesz analizować wszystkie dane z pola, a nawet mapować dane beli. Informacje są rejestrowane w czasie rzeczywistym podczas belowania. Dane bel dostępne są również w aplikacji mobilnej MyPLM®Connect Farm, która może być używana przez operatora ładowarki teleskopowej lub ładowacza w celu umożliwienia selektywnego załadunku bel. Zbierane dane zawierają informacje takie jak: masa, poziom wilgotności, zgniot i liczba płatków na belę.


Czytaj więcej