Prasy BIGBALER PLUS

UKŁAD INTELLICRUISE™

Układ IntelliCruise™. Optymalna wydajność. Doskonale jednolite bele.

Układ IntelliCruise™ steruje prędkością jazdy ciągnika poprzez magistralę ISOBUS klasy III i dzięki temu zwiększa wydajność prasy i komfort pracy operatora, redukuje zużycie paliwa i optymalizuje szybkość podawania materiału roślinnego przy pracy w różnych warunkach i zbiorze różnych roślin uprawnych. Układ IntelliCruise™ posiada dwa tryby pracy.

Zalety układu IntelliCruise™
• Zwiększenie wydajności nawet o 9%
• Redukcja zużycia paliwa nawet o 4%
• Mniejsze zmęczenie operatora

Tryb pracy wg stopnia napełnienia
• W trybie pracy według stopnia napełnienia, który jest dostępny tylko w modelach z systemem CropCutter™, optymalna prędkość jazdy ciągnika jest regulowana pod kątem osiągnięcia optymalnej wydajności przy użyciu czujników łopatkowych, które mierzą przepływ materiału roślinnego podawanego do komory wstępnego zgniotu oraz przy uwzględnieniu czasu wymaganego do napełnienia prasy

Tryb pracy wg liczby warstw
• W trybie pracy według liczby warstw, który jest dostępny zarówno w modelach Packer, jaki i z systemem CropCutter, prędkość jazdy ciągnika jest regulowana pod kątem osiągnięcia liczby warstw materiału roślinnego określonej przez operatora


Czytaj więcej