Traktory T4 F/N/V

CZYSTSZY, CICHSZY I JESZCZE BARDZIEJ WYDAJNY

WOM I UKŁAD HYDRAULICZNY

Kompaktowe i specjalistyczne, ale z funkcjami typowymi dla dużych ciągników

Osiągi WOM-u i układu hydraulicznego w ciągnikach specjalistycznych są częstokroć gorsze, ale nie w przypadku maszyn New Holland. Nowe modele serii T4 F/N/V można zamówić z zaawansowanym układem hydraulicznym z mocną pompą o wydajności 82 litrów na minutę. Tak jak we wszystkich innych ciągnikach New Holland, zastosowana została oddzielna pompa dla układu kierowania ze wspomaganiem, dzięki czemu wydajność pompy wymagana do pracy jest zawsze dostępna.

Dwa tylne zawory hydrauliczne gwarantujące swobodny przepływ oleju mogą z powodzeniem służyć do napędzania silników hydraulicznych, zaś wybór zaworów dolnych i przednich spełni wymagania większości użytkowników. Przedni układ zawieszenia narzędzi także jest nowy – obecnie jego udźwig wynosi maksymalnie 1970 kg dla wszystkich modeli.

W niektórych wersjach WOM przedni jest napędzany bezpośrednio z silnika za pośrednictwem sprzęgła hydraulicznego. Dzięki funkcji łagodnego uruchamiania, WOM przedni może przekazać pełną moc silnika, co oznacza, iż nowy model T4 F/N/V może obsłużyć większy i wymagający większej mocy osprzęt montowany z przodu.


Czytaj więcej

Zaawansowane elektroniczne sterowanie siłowe zapewnia optymalne osiągi

• EDC pozwala operatorowi precyzyjnie ustawić i sterować głębokością roboczą, wysokością podnoszenia i szybkością opuszczania osprzętu
• W tej wersji dostępny jest obsługiwany jednym palcem przełącznik wahliwy szybkiego podnoszenia i opuszczania


Czytaj więcej

Układ Lift-O-Matic™ Plus: szybkość i precyzja

• Ten wielokrotnie nagradzany mechaniczno-hydrauliczny układ sterowania pozwala aktywować układ zawieszenia narzędzi przy jednoczesnym zachowaniu ustawień położenia i sterowania siłowego
• W razie obsługi przy użyciu dźwigni, jej zwolnienie powoduje natychmiastowe zatrzymanie osprzętu na wysokości odpowiadającej jego rzeczywistemu położeniu
• Delikatne popchnięcie lub pociągnięcie dźwigni pozwala wprowadzić drobne korekty


Czytaj więcej

Wszechstronny układ zawieszenia narzędzi o wysokiej sprawności

• Tylny układ zawieszenia narzędzi może być dostosowany do osprzętu kategorii I oraz kategorii II
• Wszystkie modele T4 F/N/V oferują pokaźny udźwig, wynoszący maksymalnie 2600 kg dla wersji T4 F
• Szybkosprzęgi oraz zdalne elementy sterujące układu zawieszenia narzędzi znajdują się na wyposażeniu standardowym


Czytaj więcej

Opcje hydraulicznego układu zawieszenia narzędzi

• Opcjonalne stabilizatory hydrauliczne pozwalają przesunąć osprzęt na lewy lub prawy bok ciągnika w celu wykonania specjalistycznej pracy w rzędach
• Stabilizatory można ustawić sztywno lub swobodnie przy użyciu jednego przycisku
• Dla prawego cięgła dolnego można dodatkowo zamówić hydraulicznie regulowany wieszak
• Oba układy posiadają dedykowane zasilanie hydrauliczne


Czytaj więcej

Zawory zdalne obsługujące osprzęt specjalistyczny

• Grupa trzech zdalnych zaworów elektrohydraulicznych pozwala sterować maksymalnie ośmioma zaworami poprzez rozdzielacze przepływu obsługiwane przyciskami
• Te 3 zawory zdalne wykrywają obciążenie, dzięki czemu możliwa jest praca jednoczesna: maks. przepływ dla zaworu rzędu 45 l/min. przy sterowaniu przepływem w zakresie 20-45 l/min
• Wyświetlacz ciekłokrystaliczny przedstawia szczegółowe informacje na temat pracy każdego zaworu zdalnego. Poszczególne zawory są wybierane i regulowane przy użyciu pokrętła


Czytaj więcej

Nowy, wysokowydajny pakiet przedniego układu zawieszenia narzędzi i WOM-u

• Nowy wysokowydajny, składany przedni układ zawieszenia
• Przedni układ zawieszenia narzędzi jest kompatybilny zarówno ze standardową osią przednią, jak i z osią SuperSteer™, a ponadto jest dostępny z lub bez przedniego WOM-u napędzanego bezpośrednio przez silnik
• WOM przedni napędzany bezpośrednio przez silnik pozwala przenieść nawet 93 KM mocy na osprzęt
• Szybkosprzęgi kategorii I/II znajdują się na wyposażeniu standardowym
• Ramiona cięgieł można łatwo złożyć w celu zmniejszenia długości całkowitej


Czytaj więcej