UPTIME PACK


New Holland Uptime Packs samlar det bästa av New Hollands eftermarknadstjänster i ett unikt paket som designats för att maximera drifttiden, förbättra driftsäkerheten, hålla kostnaderna under kontroll och öka produktiviteten.UPTIME PACK


UPTIME PACK

ANSLUTNA TJÄNSTER
MYPLM ™ Connect är telematikportalen för att du ständigt ska vara uppkopplad mot din utrustning när du sitter bekvämt på ditt kontor. Med MYPLM ™ Connect kan du skicka och ta emot information i realtid från din anslutna utrustning, övervaka position och användningen av din fordonsflotta, hantera precisionsjordbruk, få återförsäljarens fjärrsupport 24/7, registrera maskininställningar och data, hantera maskinunderhållsintervaller och mycket annat.

Genom MyPLM® Connect övervakar New Hollands specialiserade tekniker, som arbetar i Control Room, de anslutna maskinerna på distans, hämtar data och analyserar specifika koder, implementerar de nödvändiga lösningarna och förhindrar eventuella fel redan innan de inträffar. När ett fel upptäcks och identifieras, meddelar systemet självt proaktivt återförsäljaren om den nödvändiga korrigerande åtgärden, för att omedelbart kunna ordna med support ute på fältet eller fjärrsupport. Utan avbrott i arbetet.

UPTIME SUPPORT 48H
Under högsäsong är våra Uptime Support-experter redo att stödja dig 24/7 så snart din hjälpförfrågan har registrerats. Tillsammans med din New Holland-återförsäljare gör vi allt vi kan för att ge den snabbaste och mest effektiva supporten, tills problemet är åtgärdat och du är tillbaka ute på fältet! Om maskinen inte är tillbaka i drift inom 48 timmar, söker vi en alternativ lösning.​​​


UPTIME PACK PLUS


UPTIME PACK PLUS

UPTIME WARRANTY
Tillverkarens program för utökad garanti enligt samma villkor som det första året som gör det möjligt att uppgradera och ytterligare förlänga standardgarantin upp till maximalt 6 (1+5) år. Med Uptime Warranty är du säker på att alla potentiella fel kommer att åtgärdas professionellt av specialiserade tekniker hos din New Holland-återförsäljare inom den förlängda garantin, vilket gör att du kan hålla driftskostnaderna under kontroll.

FÖRSÄSONGSKONTROLL
Utförs av New Holland-återförsäljares tekniker, enligt tillverkarens officiella inspektionslista. Årskontrollen omfattar över 100 kontrollpunkter. Genom att följa din återförsäljares anvisningar, kan du hålla din maskin i gott skick och förhindra oönskade stillestånd under säsongen. Kontrollen rekommenderas en gång per år när det passar dig och efter kontrollen kan du bestämma dig för att fortsätta med de rekommenderade reparationerna eller inte göra det.

ANSLUTNA TJÄNSTER
MYPLM ™ Connect är telematikportalen för att du ständigt ska vara uppkopplad med din utrustning när du sitter bekvämt på ditt kontor. Med MYPLM ™ Connect kan du skicka och ta emot information i realtid från din anslutna utrustning, övervaka position och användningen av din fordonsflotta, hantera precisionsjordbruk, få återförsäljarens fjärrsupport 24/7, registrera maskininställningar och data, hantera maskinunderhållsintervaller och mycket annat.

Genom MyPLM® Connect övervakar New Hollands specialiserade tekniker, som arbetar i Control Room​, de anslutna maskinerna på distans, hämtar data och analyserar specifika koder, implementerar de nödvändiga lösningarna och förhindrar eventuella fel redan innan de inträffar. När ett fel upptäcks och identifieras, meddelar systemet självt proaktivt återförsäljaren om den nödvändiga korrigerande åtgärden, för att omedelbart kunna ordna med support ute på fältet eller fjärrsupport. Utan avbrott i arbetet.

UPTIME SUPPORT 48H
Under högsäsong är våra Uptime Support-experter redo att stödja dig 24/7 så snart din hjälpförfrågan har registrerats. Tillsammans med din New Holland-återförsäljare gör vi allt vi kan för att ge den snabbaste och mest effektiva supporten, tills problemet är åtgärdat och du är tillbaka ute på fältet! Om maskinen inte är tillbaka i drift inom 48 timmar, söker vi en alternativ lösning.​ ​​


UPTIME PACK PREMIUM


UPTIME PACK PREMIUM

UPTIME SERVICE
Uptime Service är det nya, professionella och flexibla programmet för planerat underhåll, som utvecklats av New Holland för att göra det enklare för dig att hantera långsiktigt rutinunderhåll. Planerat underhåll är en nyckelfaktor för att alltid hålla din utrustning i gott skick, för att maximera prestandan och drifttiden genom schemalagda åtgärder som utförs av professionella New Holland-återförsäljares tekniker, som endast använder originaldelar och smörjmedel, i enlighet med tillverkarens standarder.

UPTIME WARRANTY
Tillverkarens program för utökad garanti enligt samma villkor som det första året som gör det möjligt att uppgradera och ytterligare förlänga standardgarantin upp till maximalt 6 (1+5) år. Med Uptime Warranty är du säker på att alla potentiella fel kommer att åtgärdas professionellt av specialiserade tekniker hos din New Holland-återförsäljare inom den förlängda garantin , vilket gör att du kan hålla driftskostnaderna under kontroll.

FÖRSÄSONGSKONTROLL
Utförs av New Holland-återförsäljares tekniker, enligt tillverkarens officiella inspektionslista. Årskontrollen omfattar över 100 kontrollpunkter. Genom att följa din återförsäljares anvisningar, kan du hålla din maskin i gott skick och förhindra oönskade stillestånd under säsongen. Kontrollenrekommenderas en gång per år när det passar dig och efter kontrollen kan du bestämma dig för att fortsätta med de rekommenderade reparationerna eller inte göra det.

ANSLUTNA TJÄNSTER
MYPLM ™ Connect är telematikportalen för att du ständigt ska vara uppkopplad med din utrustning när du sitter bekvämt på ditt kontor. Med MYPLM ™ Connect kan du skicka och ta emot information i realtid från din anslutna utrustning, övervaka position och användningen av din fordonsflotta, hantera precisionsjordbruk, få återförsäljarens fjärrsupport 24/7, registrera maskininställningar och data, hantera maskinunderhållsintervaller och mycket annat.

Genom MyPLM® Connect övervakar New Hollands specialiserade tekniker, som arbetar i Control Room​, de anslutna maskinerna på distans, hämtar data och analyserar specifika koder, implementerar de nödvändiga lösningarna och förhindrar eventuella fel redan innan de inträffar. När ett fel upptäcks och identifieras, meddelar systemet självt proaktivt återförsäljaren om den nödvändiga korrigerande åtgärden, för att omedelbart kunna ordna med support ute på fältet eller fjärrsupport. Utan avbrott i arbetet.

UPTIME SUPPORT 48H
Under högsäsong är våra Uptime Support-experter redo att stödja dig 24/7 så snart din hjälpförfrågan har registrerats. Tillsammans med din New Holland-återförsäljare gör vi allt vi kan för att ge dig den snabbaste och mest effektiva supporten, tills problemet är åtgärdat och du är tillbaka ute på fälten!
Om maskinen inte är tillbaka i drift inom 48 timmar, söker vi en alternativ lösning.​​​​​