Tillbaka till alla nyheter och händelser
Nyheter

New Holland vinner silvermedalj under Agritechnica Innovation Award 2017 för branschens första proaktiva och automatiska tröskinställningssystem


• Maximal produktion, minimala förluster och skadade korn, mindre ansträngning för föraren
• Branschens första trycksensorer till sållkassar som förhindrar förlust av spannmål innan detta inträffar
• Självlärande fält- och avkastningsprognos optimerar proaktivt inställningar för kommande förhållanden
• Automatisk justering av rotorstyrskenorna förbättrar verkningsgraden och minskar förluster

New Holland Agriculture tilldelades silvermedalj av den oberoende kommittén av experter, utsedd av DLG German Agricultural Society, för sitt proaktiva och automatiska tröskinställningssystem - det första inom branschen - för sina skördetröskor CR Revelation. "Den här innovativa funktionen tar itu med en av de största utmaningarna för skördetröskförare: bibehålla maximala produktionsnivåer samtidigt som förluster och procentandelen skadade korn hålls på låga nivåer. Det nya automatiska tröskinställningssystemet tar automatisering till en ny nivå: medan nuvarande system är reaktiva, förutspår New Hollands lösning proaktivt förändringar i lutning och grödans densitet. Detta görs genom att korrigera justeringar innan en överbelastning eller förluster uppstår", säger Lars Skjoldager Sørensen, chef för skördemaskiner.

Maximal produktion, minimala förluster och minimala kärnskador, mindre ansträngning för föraren
När tidigare avkastning, fälttopografi och alla tröskinställningar baserade på GPS-positionsdata har programmerats i skördetröskan, kommer systemet under den följande skördeperiodens första pass att interpolera uppgifterna och inställningssystemet kommer svara snabbt på de varierande förhållandena. Det proaktiva systemet är beroende av traditionella sensorer och styrsystem som kompletterats med branschens första lastavkänning för sållkassar, fält- och avkastningsprognos och fjärrstyrda rotorstyrskenor. Föraren kan välja olika driftslägen, från maximal produktion till maximal kärnkvalitet - alltid med optimerad verkningsgrad. Med hjälp av uppgifter som lagras i systemet, kommer skördetröskan att optimera inställningarna av sig självt - och innan skärbordet börjar mata in grödan.

Branschens första trycksensorer till sållkassar som förhindrar förlust av gröda innan det inträffar
De nya trycksensorerna på rensningssystemet introducerar ett nytt sätt att mäta sållkassens last. New Hollands innovativa system mäter skillnaden i tryck genom översållen, vilket ger en mycket exakt indikation av sållkassens belastning. Baserat på dessa uppgifter maximerar systemet proaktivt sållkassens prestanda och förhindrar förluster. Om förluster uppstår kan systemet omedelbart identifiera orsaken och mycket snabbt utföra nödvändiga korrigeringar. Detta ger snabbare och mindre korrigeringar på sållens öppning och fläkthastigheten, vilket resulterar i att sållkassen fungerar på högre kapacitetsnivå på ett stabilt sätt. Föraren kan nu öka produktiviteten - med den extra fördelen att inga manuella justeringar krävs, vilket avsevärt minskar ansträngningar.

Självlärande fält- och avkastningsprognos optimerar proaktivt inställningar för kommande förhållanden
New Hollands nya automationssystem innebär ett proaktivt tillvägagångssätt för att korrigera inställningar enligt växlande skördeförhållanden. Fält- och avkastnings prognossystemet är ett självlärande verktyg som förutspår ändringar i lutning och grödans densitet framför skördetröskan. Den använder topologiska uppgifter för att förutse förhållandena framför skärbordet. För att förutspå avkastningen framför skärbordet extrapolerarar systemet avkastningen för de närliggande dragen som redan skördats och GPS skördekarteringsuppgifter från tidigare pass som programmerats i skördetröskan. Automationssystemet optimerar proaktivt inställningarna därefter. Detta leder till mer tillförlitliga och jämnare åtgärder som förbättrar skördetröskans övergripande prestanda och produktion utan något ingrepp från föraren för ytterligare minskad ansträngning.

Automatisk justering av rotorstyrskenor förbättrar verkningsgraden och minskar förluster
Skördetröskan ändrar automatiskt vinkeln på alla rotorstyrskenor efter belastning från lastad gröda, vilket har en direkt inverkan på den tid som grödan förblir i rotorerna och rotorns effektkrav. Det innebär att det automatiska systemet kan förbättra rotorns verkningsgrad utan att påverka trösknings- och rensningsinställningarna, vilket förbättrar bränslebesparingar och prestanda. Skördetröskan anpassar sig automatiskt till växlande förhållanden i grödor eller mellan olika typer av grödor vilket ökar daglig produktivitet och minskar tiden som krävs för omvandling mellan grödor. Denna nya funktion minskar effektförbrukningen i rotorerna med upp till 20 %.

"Vi är väldigt stolta över den här utmärkelsen, som är ett bevis för New Hollands engagemang att utnyttja teknik och innovation för att hjälpa sina kunder att ständigt driva på effektivitet och produktivitet", kommenterade Alessandro Maritano, VD för EMEA, New Holland Agriculture. "Vi har utvecklat ett självlärande och proaktivt system som fungerar snabbare genom att optimera och stabilisera skördetröskans process samtidigt som mindre ingrepp från föraren krävs. Med detta automationssystem tar vi ytterligare ett steg framåt i automatiseringen av en komplett skörd med skördetröskan. Den här innovativa funktionen bidrar till den exceptionella prestandan hos den nyligen lanserade CR Revelation, världens mest kraftfulla, högkapacitets skördetröska: med ett nytt utformat resthanteringssystem, förbättrad justerbar genomströmning av gröda och ytterligare kraftuppgradering ger den upp till 10 % mer kapacitet samtidigt som den garanterar kärnkvalitet och enastående resthantering.”Tillbaka till alla nyheter och händelser