Tillbaka till alla nyheter och händelser
Nyheter

RÄTT SERVICE TILL BRA PRIS


Axima är den största återförsäljaren för New Holland i Sverige och företaget har gjort stora förändringar under senaste tiden. De har byggt upp en fin organisation som fungerar bra både vad gäller nyförsäljning och eftermarknad, där service till kunderna är en mycket viktig del och på Axima har man en modell som verkar uppskattas av kunderna och fungerar bra för personalen.

Skördetröskor är en av de maskintyper som har störst läglighetskostnad och därmed måste de fungera felfritt när det är dags för skörd.

På Axima rekommenderas årlig vinterservice av tröskan så att det inte händer något oförutsett under arbetet.

- Vi har fyra man som inte gör något annat än att underhålla skördetröskor från skördens slut till nästa börjar, säger Johan Andersson, eftermarknadsansvarig på Axima i Grästorp. Han är chef över verkstad och reservdelsavdelning på den avdelningen inom Axima-gruppen.

Axima har i dag 17 anläggningar i Sverige och kan med det stora antalet mekaniker det innebär ha specialister inom alla områden. Ett exempel är två personer som enbart arbetar med precisionslantbruk som autostyrning och skördekartering, med mera.

- Vi märker att lantbrukarna efterfrågar säsongsservice allt mer och märker av fördelarna i form av minskat stillestånd och ofta billigare underhåll totalt sett.

Johan Andersson berättar vidare att de lantbrukare som väljer att serva sin maskin förebyggande ofta kommer igång utan problem när säsongsmaskinerna ska ut i fält.

- Det kan vara lite frågor om inställningar och elektronik och där har vi stor nytta av våra precisionsodlingstekniker.

Samtliga Aximas anläggningar är uppbyggda efter samma organisation men med olika stor personalstyrka beroende på anläggningens storlek. Kunskap inom service delas mellan anläggningarna och därmed erhåller alla kunder oavsett var de hör hemma samma professionella bemötande. Enbart på Axima i Grästorp finns 14 tekniker.

- Engagemang, tillgänglighet och trygghet är våra ledord, berättar Johan Andersson och Emil Sohlberg, servicetekniker inom tröskor förklarar vidare:

- Vi ser till att alltid vara tillgängliga och svara i telefon när kunderna ringer, oavsett när. Ofta löser man problem över telefon och det sparar tid totalt sett för alla parter.

Med den nya platta organisationen inom New Holland har även den tekniska kunskapen ökat ute hos återförsäljarna. Tidigare hade man generalagenten att luta sig mot. Teknikerna på Axima går alla kurser som kommer upp och har därmed stor kunskap om alla maskiner och hur de snabbt repareras och servas på rätt sätt.

- Med all kunskap i huset löser vi snabbare problem, säger Johan Andersson.

Samma sak gäller reservdelar.

Axima har ett stort eget lager och det som inte finns hemma kommer dagen efter. Företaget har arbetat med New Holland i decennier och vet vilka delar som måste finnas hemma under skörden.

För att hålla exakt koll lagras all information om maskiner och vilka delar som bytts samt service som är gjord. Även kunder i området som köper begagnade maskiner från andra återförsäljare kan få sin New Holland registrerad hos Axima och därmed är det mycket snabbare och enklare när något ska åtgärdas.

Axima utför de flesta arbeten i sina egna verkstäder och det blir enligt Johan Andersson oftast mest effektivt. Men de åker naturligtvis ut med servicebilar och även planerad vinterservice kan ske ute på gården om kunden önskar det.

- Vi ringer även upp kunder för att höra om de är intresserade av vinterservice av sin skördetröska eller annan säsongsmaskin, det brukar vara populärt.

Johan Andersson berättar att vid vinterservice utförs dels normal service som filter och oljor men sen gås hela maskinen igenom och kunden får förslag på vad som bör bytas.

- Vi påbörjar inget arbete förrän kunden vet priset på ett ungefär och tycker det är okej.

New Holland har en serviceorganisation i Danmark och därifrån kan återförsäljarna få support om det behövs. Det finns även en webbfunktion där tekniker kan ställa frågor dygnet runt och få snabba svar. Filosofin hos Axima är att kunderna alltid ska få löst sina problem med krånglande maskiner och med reservdelar till bra pris.

- Det är först när kunden köper sin nästa New Holland av oss som vi gjort ett bra arbete och jag är nöjd som eftermarknadsansvarig, avslutar Johan Andersson.

Läs denna och andra artiklar i den senaste utgåvan av Blue & You här.Tillbaka till alla nyheter och händelser