Tillbaka till alla nyheter och händelser
Nyheter

New Holland-nätverket kommer att distribuera AGXTEND, CNH Industrials nya varumärke för precisionsodling, för eftermarknaden


AGXTEND-serien med banbrytande tekniker för precisionsodling kommer att ge användare av lantbruksmaskiner exklusiv produktivitet och effektivitetshöjande lösningar som samtidigt ger hållbarhetsvinster. De kommer att vara tillgängliga via New Hollands återförsäljarnät.

New Holland Agriculture meddelade idag att man kommer att distribuera AGXTEND-varumärket, lanserat av CNH Industrial. Det är uteslutande inriktat på precisionsodlingslösningar för eftermarknaden. AGXTEND kommer att erbjuda exklusiv produktivitetshöjande precisionsodlingsteknik som kommer att vara till nytta under hela odlingsåret.

AGXTEND är det första varumärket som specialiserat sig på den alltmer utbredda precisionsodlingen och ISOBUS-lösningar inom jordbruket för att ge kunderna riklig tillgång till en rad genombrott och dynamiska precisionsodlingslösningar från strategiska partnerföretag, förkorta sin tid till marknaden och underlätta en bred användning. CNH har genomfört omfattande benchmarking-tester för att säkerställa att produktserien representerar det bästa som erbjuds på marknaden.

New Holland kommer att distribuera AGXTEND-produkter och -tjänster genom sitt återförsäljarnät. En stegvis lansering planeras under första kvartalet 2019 över hela EMEA-regionen (Europa, Mellanöstern och Afrika) och ett fullständigt utbud av tjänster kommer att vara tillgängligt, inklusive förköpsstöd, utbildning och pågående supporttjänster för att göra det lättare för kunderna att kontinuerligt optimera dessa tekniker.

AGXTEND-produktsortimentet kan fullständigt integreras i New Holland Agricultures befintliga PLM-precisionsodlingsplattformar. Det ingår i ett större produktutökningsprogram och syftar till att förbättra kundernas precision, produktivitet och vinst genom lättanvänd spetsteknik och avancerade odlingsmetoder. Med dessa 5 nya innovativa lösningar får New Hollands kunder tillgång till branschledande precisionsodlingslösningar.

Nya CropXplorer – den mest avancerade sensorn på marknaden

Den nya CropXplorer är mer än en enkel biomassasensor. Det är ett effektivt system som använder exklusiva funktioner och algoritmer för att bestämma gödslingsgivan utifrån grödans behov. De två högkänsliga optiska sensorerna kan registrera både biomassa och kvävebehov, medan det exklusiva Map + Overlay-läget låter lantbrukaren använda kartor över avkastningsmöjligheter tillsammans med sensormätningar under gång.

CropXplorer är definitivt den mest avancerade sensorn på marknaden och också en av de enklaste att ställa in och använda:
• Den kan monteras på en standardutrustad frontlyft eller frontvikt;
• Den kräver ingen kalibrering;
• Den har en särskild skärm som är kompatibel med ISOBUS-gödningsspridare liksom de flesta icke-ISOBUS-spridare som klarar av variabla givor.

Nya SoilXplorer – upptäck den fulla potentialen för dina jordar

Den nya SoilXplorer är jordsensorn som gör det möjligt för kunderna att utforska och upptäcka jordens fulla potential.

Den består av en kontaktlös jordsensor som använder elektromagnetism för att mäta markens konduktivitet på fyra olika djup: 0–25 cm, 15–60 cm, 55–95 cm, 85–115 cm.

Dessa mätningar är mycket noggranna och kan användas för två huvudsakliga precisionsodlingsändamål:
• För att noggrant kartlägga fält, registrera markens heterogenitet och bestämma jordartskartor och kartor över relativ vattenhalt;
• Odling på variabelt markdjup bestämmer djupet i områden där jorden packats och styr jordbearbetningsverktygen så att de endast arbetar på fullt arbetsdjup när det behövs.

Nya NIR-sensorn – NIR-grödsensor som kan monteras på valfritt ställe

Den nya NIR-grödsensorn kan monteras på alla slags maskiner: exakthackar, skördetröskor, pressar och flytgödseltunnor.

När den används på skördemaskiner kan lantbrukaren mäta avkastning, vattenhalt och grödans beståndsdelar, inklusive ADF (Acid Detergent Fiber, mått på växtens innehåll av cellulosa + lignin), NDF (Neutral Detergent Fiber, mått på cellulosa + hemicellulosa + lignin), stärkelse, aska och råfett. Alla dessa parametrar ger värdefulla data för optimering av försäljningspris och vid foderstatsberäkning till mjölkkor.

Använd på en flytgödseltunna tillåter denna sensor lantbrukaren att övervaka mängden kväve som tillförs i fälten, vilket ger en bättre användning av flytgödsel för gödning, miljöskydd och minskade transportkostnader för flytgödseln.

Nya Xpower – den miljövänliga elektriska herbiciden

Den nya Xpower är den elektriska herbiciden som gör att lantbrukare kan byta ut kemikalier mot el för ogräsrensning och blastdödning före skörd. Elektricitet är en effektiv och miljövänlig metod för ogräsrensning, eftersom den kan avdöda hela växten ned till rötterna, utan att sprida skadliga kemikalier på grödorna. Den består av ett par applikatorer som kommer i kontakt med ogräset, som sedan bränns. Effekten på de behandlade växterna syns efter bara några timmar. Appliceringsbommar finns med olika arbetsbredder från 1,2 till 3 m.

Nya FarmXtend appen – den smarta väderapplikationen med flera sensorer

Den nya FarmXtend appen är en smart väderapplikation som fungerar med en hel uppsättning anslutna sensorer. Den gör det möjligt för lantbrukaren att övervaka väderdata från fältet för att fatta rätt beslut.

De anslutna vädersensorerna är:
• WeatherXact-ansluten väderstation som känner av temperatur och luftfuktighet 1 m över marken och på grödhöjd;
• RainXact, en ansluten regnmätare;
• SoilXact, för att registrera markfukt och -temperatur på olika djup.

Det som gör den nya FarmXtend appen mycket speciell är de kraftfulla ingående algoritmerna: de kan bestämma sjukdomsförhållanden (baserat på temperatur och vattenhalt) för en mängd grödor och de idealiska tidpunkterna för växtskyddsbehandling.

Dessa AGXTEND-produkter har potential att avsevärt förbättra jordbruksverksamhetens hållbarhet genom den resulterande minskningen av bränsleförbrukning, såväl som fokuseringen på och den eventuella minskningen av både gödningsmedel och växtskyddsmedel. Dessutom kommer marknadsföringen av innovativ kemikaliefri ogräsbekämpning genom den precisa användningen av elektriska pulser avsevärt att minska gårdens miljöpåverkan och erbjuda ett effektivt och mer hållbart alternativ till jordbrukskemikalier.Tillbaka till alla nyheter och händelser