Tillbaka till alla nyheter och händelser
Nyheter

NOGGRANN SKÖTSEL OCH ORIGINALDELAR ÄR POSITIVT FÖR LANTBRUKARENS EKONOMI


​För att bättre kunna möta den moderna lantbrukarens behov av kompletta lösningar, övertog New Holland 2017 Kongskildes produktlinjer för vall- och jordbearbetningsredskap. Av denna anledning har vi pratat med Lammert Wobbes, som är produktspecialist för redskap, för att höra mer om hur man får mesta möjligt ut av sitt redskap från New Holland. Med sin 18-åriga erfarenhet från Kongskilde och New Holland i bland annat Benelux, Tyskland, Danmark och Sverige, är Lammert mannen som kan ge den mest erfarna lantbrukare nya kunskaper om sitt redskap.

Vi börjar intervjun med att fråga om hur man som lantbrukare får mest ut av sitt redskap.

”För att få ut mesta möjliga av sitt redskap, är det viktigt att man tar sig tid att gå över det, när säsongen är över. Man ska titta efter slitage på slitdelar och på rörliga delar, genom att exempelvis skilja lagren åt, och på så sätt bilda sig en uppfattning om de behov som finns och få dessa åtgärdade. Ibland kan lantbrukarna bli överraskade när de ser att ett slitet lager även kan göra att en axel måste bytas ut. En sådan granskning kan snabbt visa sig bli mer tidskrävande än man först trott. Dessutom är det ofta billigare att byta ett komplett paket på redskapet, istället för att byta enstaka delar,” börjar Lammert.

Dessutom uppmanar Lammert till en extra kontroll inför den nya säsongen, för att vara säker på att allt fungerar.

”Du bör ungefär en månad innan säsongen börjar, ta fram ditt redskap och kontrollera att allt är som det ska. Det är ett bra sätt att väl förberedd inför säsongen. Och om du står där med en del som ska bytas, kom alltid ihåg att kolla serienumret för redskapet, så att återförsäljaren slipper vara detektiv för att hitta rätt delar,” fortsätter Lammert.

SLITAGE MÄRKS TYDLIGT
Lammert påpekar även hur slitna delar kan påverka redskapets prestanda i fält.”Om knivarna på en slåtterbalk är slitna, kommer det att se illa ut i stubben. Det är därför alltid en bra idé att ha en extra kniv, som lantbrukaren själv kan byta. På en jordfräs kan slitna knivar göra att jorden inte blandas runt ordentligt, så även här kan det vara en bra idé att ha knivar liggande. Konsekvensen vid slitna plogskär och spetsar på en stubbkultivator är däremot helt annorlunda! Om ett plogskär eller en spets är sliten, blir angreppsvinkeln sämre, vilket leder till ökat dragkraftsbehov och därmed ökad bränsleförbrukning. Det blir därför alltid direkta ekonomiska konsekvenser om man kör med en sliten plog eller stubbkultivator. Och kom alltid ihåg att byta även bultar och muttrar när slitdelen byts ut. Bultar och muttrar följer dock i de flesta fall alltid med originaldelar, men det gör det inte vid icke originaldelar,” lägger Lammert till med ett leende.

NÄR GÖR-DET-SJÄLV INTE ÄR VÄGEN ATT GÅ
Därefter kompletterar Lammert genom att berätta om några dåliga exempel, där ägarna själva har prövat på att åtgärda slitaget på sina redskap.

”Jag har sett exempel på att man svetsat på extra plattor på redskapet och svetsat knäckta fjädrar. Det är en väldigt dålig idé att börja ändra på produktegenskaperna, eftersom svetsade fjädrar helt säkert kommer att knäckas igen, och påsvetsade plattor på redskapet, ökar dragkraftsbehovet,” säger Lammert.

”Det är en mycket bättre lösning att lägga tid och pengar på underhåll och originaldelar, samt komma ihåg att rostskyddsbehandla sitt redskap efter säsongen. Ett rostigt redskap kan nämligen vara svårt att göra inställningar på, och det kommer att ta onödig tid i anspråk,” lägger Lammert till.

”Appropå originaldelar kan du som kund alltid se om man använder originaldelar eller inte i samband med kontrollen av ditt redskap, genom att kontrollera om logo och artikelnummer är stansat i delen,” tipsar Lammert, och fortsätter:

”Vi står bakom originaldelarna till våra redskap. De är tillverkade av de bästa materialen och är både härd- och bryttestade.”

Det handlar alltså inte bara om att få sina redskap in under tak efter säsongens slut, en snabb genomgång och reparation kan visa sig vara väl spenderad tid.

Läs denna och andra artiklar i den senaste utgåvan av Blue & You här.Tillbaka till alla nyheter och händelser