Tillbaka till alla nyheter och händelser
Nyheter

Stor knytarnyhet


​New Hollands storbalspressar får inför säsongen 2020 en rad mindre uppdateringar, och en stor nyhet gällande knytarna.

NYA KNYTARSYSTEMET LOOP MASTER™ SPARAR MILJÖN FRÅN MÅNGA KILOMETER MED GARNRESTER
Den stora nyheten hittar vi i pressens knytare. New Holland har nästan alltid använt sig av det välkända dubbelknytarsystemet, där varje bal knyts med två knutar. Detta system har visat en rad fördelar i form av en mycket säker knytning, en knytare med lång livslängd och en säker pressning med väldigt få fel.

Detta system är nu vidareutvecklat till det nya New Holland LoopMaster™, som namnet på det nya knytarsystemet är.

Systemet har fördelen att det inte blir några garnrester i processen och att den andra knuten blir väsentligt starkare, faktiskt hela 30 procent starkare. LoopMaster™ kombinerar den välkända Deeringknuten (som alltid använts) med Cormickknuten som är en slingknut. Det New Holland gör är att man lägger till en 15 graders rotation på knytningen och öppnar knytarnäbben sist i knytcykeln.

I denna sista del av cykeln, öppnas garnhållaren i garnskivan så att avstrykaren med garnkniven inte skär av garnet utan bara drar ut det från garnskivan. Knytarnäbben som öppnas sist i sin 15 gradiga rotation drar inte längre garnändorna ut från knuten utan låter dem sitta som en del av knuten.

LoopMaster™ är en genial uppfinning på New Hollands knytarsystem. Det minskar antalet rörliga delar i knytarapparaten, och gör den annars svagaste knuten till den starkaste i cykeln. En annan stor fördel är att knytprocessen eliminerar rester av balgarn på balen. Det betyder mindre förorening av fodret (förbättrad foderkvalitet) och av naturen.

EN HEL RAD MED ANDRA UPPDATERINGAR
De mindre uppdateringarna på BigBaler-pressarna handlar om kraftigare stödhjul till pickupen och fler inställningsmöjligheter på rulltillhållaren. Designen på rotorsnittningen och avskrapningssystemet har gjorts bättre på så sätt att de blir bättre på att hålla rent från gröda och på att förhindra stoppar under pressningsarbetet. Tillsammans med detta är det individuella knivskyddet gjort dubbelt så kraftigt för att säkerställa att knivarna stannar kvar i grödan och gör en bättre snittning av den samma.

I pressens förkammare är det upphöjda golvet och slitplattorna till detta flyttat en halv bredd så att sensorfingrarna nu finns i mitten. Detta minimerar risken för att sten och grödrester fastnar.

Läs denna och andra artiklar i den senaste utgåvan av Blue & You här.Tillbaka till alla nyheter och händelser