Tillbaka till alla nyheter och händelser
Nyheter

På Internationella dagen för landsbygdens kvinnor uppmärksammar New Holland kvinnans viktiga roll inom lantbruket


Kvinnor över hela världen spelar en nyckelroll inom lantbruksproduktion, livsmedelssäkerhet och näring, hantering av mark och naturresurser samt uppbyggande av klimatbeständighet. På denna dag uppmärksammar New Holland kvinnornas bidrag med berättelser från hela världen, om kvinnor som arbetar inom lantbruket, för att framhäva deras uppfinningsrikedom, robusthet, beslutsamhet och passion för lantbruk.

Internationella dagen för landsbygdens kvinnor, tar New Holland tillfället i akt att uppmärksamma landsbygdskvinnornas avgörande roll i vårt samhälle. De är i frontlinjen när naturresurser och jordbruk hotas. De senaste tidernas unika utmaningar har satt fokus på vikten av deras bidrag. Världens hållbara framtid är inte möjlig utan dem. Med FN: s generalsekreterare António Guterres ord: "Som pionjärer av nya jordbruksmetoder, förstarespondenter i kriser och uppstartare av grön energi är landsbygdskvinnorna en kraftfull kraft som kan driva globala framsteg."

”Genom historien har kvinnor varit ryggraden i världens lantbruk” säger Carlo Lambro, New Hollands varumärkschef. ”Dagens kvinnor i lantbruket är lantbrukare, forskare, företagare och innovatörer. De producerar mer än hälften av världens mat och de är nyckeln till vår hållbara framtid. Hos New Holland uppmärksammar vi idag och varje dag, deras uppfinningsrikedom, styrka, beslutsamhet och passion för lantbruk”.

Kvinnans mångfacetterade roll inom lantbruket har konstant utvecklats under århundranden och idag är de inte annorlunda: de bryter jorden och visar nya aspekter av livet som lantbrukare och kvinna.

Biati Shudi Ngwenya, i Uganda, fattade ett medvetet beslut att gå sin egen väg inom jordbruket: ”Jag drog mig till jordbruket eftersom det är det som driver Afrika. Väldigt få människor producerar mat för nationerna, så vi behöver fler människor som arbetar i jordbruket och jag väljer att vara en av dem. Smarta affärer lönar sig inte längre, men jordbruk gör det för att du är din egen chef. Fler kvinnor borde söka sig till jordbruket. ”

Florencia Arroyo föddes på ett jordbruk i provinsen Córdoba i Argentina. Hon lever ett dubbelliv dels på fälten på sin familjegård, dels på catwalken, fast besluten att bryta igenom förutfattade idéer om en kvinnas roll i sin värld: "Jag gillar jordbruk och jag gillar att vara modell och jag älskar att kombinera de två," hon säger. "Människor som känner mig utanför gården är förvånade över att en kvinna kan arbeta på åkern, använda maskiner och arbeta som en man."

Kvinnliga lantbrukare runtom i världen visar en ovanlig okuvlighet och styrka. Det kan man tydligt se i den nordamerikanska organisationen HarvestHER som består av maskinstationer och lantbruk och som bildades 2017 av Tracy Zeorian: HarvestHERs är kvinnor vars familjer är inblandade i skördearbete. Det är deras historier – de uppoffringar som gjorts och de strider som beror på att vara på vägen, på gården eller borta från sina familjer och vänner som du kan läsa på vår webbplats. Dessa kvinnor ger allt för att du ska ha mat på bordet och när allt kommer omkring älskar de vad de gör. ”

Ett ökat antal kvinnor kommer till lantbruket från andra branscher med nya idéer och en ny inställning. Elke Pelz-Thaller anslöt sig till lantbrukets värld som en andra karriär när hennes man bestämde sig för att ta över sina föräldrars gård och återuppliva den. Hon var en mental- och personlig hälsocoach och kombinerar sitt liv som lantbrukare med sin tidigare karriär, håller seminarier och skriver böcker om hur man kan leva ett hälsosammare liv.

Precis som henne, lämnade Ana Eliza Lorenzon sin tidigare karriär som advokat för att ta över familjens lantbruk i Brasilien när hennes pappa gick bort. Hon känner mycket starka band till fälten och utan svårighet klarar utmaningen som en lantbrukare med flera roller: hon är en köpare, en säljare och hon är beslutsfattaren när det gäller maskiner. ”Lantbruket kräver ett kontinuerligt lärande: varje dag, varje år är annorlunda. En kvinna inom dagens lantbruk har en större arbetsbelastning än män, eftersom hon kombinerar lantbruksverksamheten med hushållsansvar och ofta andra aktiviteter som inte ingår i lantbruket. Du måste vara mycket självsäker som kvinna och göra allt för att visa sin duglighet. Att kunna tackla alla utmaningar gör mig starkare, det får mig att växa och driver mig till att fortsätta”.

Jésica Olivo, rådgivare, maskinstationsägare och lantbrukare i Argentina, tycker om utmaningen att föra fram sin familjetradition inom lantbruket och bygga vidare på den och alltid se framåt mot framtiden: ”Att vara en maskinstationsägare och en kvinna samtidigt är lite tufft, men det är inte omöjligt. Jag älskar det jag gör: att tackla utmaningen att vara en kvinna som arbetar i fält dag efter dag är mycket lönande.”

Zaira Cescon delar denna passion för lantbruk och hade vid 17 års ålder redan valt sin väg: hennes framtid är på sin pappas vingård i norra Italien. ”Jag förstod att jag hade denna passion förra året när vi utförde service på druvskördarna. Nu lär jag mig lite allt möjligt. Jag hoppas att jag har en framtid i detta lantbruksföretag.

Angelika Fabisiak lämnade sin lilla stad i Polen för att studera på lantbruksuniversitetet i Warszawa. Trots avståndet och de nya erfarenheterna var hängivenhet för hennes familjeföretag så stark att hon återvände till sin födelsestad efter att hon fått sin magisterexamen i lantbruk för att stödja sina föräldrars verksamhet. ”Jag gillar att se de påtagliga resultaten med mitt arbete och jag är brinner för lantbruksmaskiner: Jag kan köra traktor och skördetröska! Jag tror att kvinnor ger en känsla av säkerhet på gården och kan ge ett stort bidrag, sa hon.

Beslutsamhet, uppfinningsrikedom, entreprenörskap, innovation, önskan att övervinna förutfattade idéer och skriva sin egen framtid - dessa egenskaper gör kvinnliga lantbrukare till en kraftfull styrka. På Internationella dagen för landsbygdens kvinnor uppmärksammar New Holland den viktiga inverkan de har på att bygga robusthet och deras roll i att reagera på klimatförändringar genom livsmedelsproduktion, livsmedelssäkerhet och naturresurshantering.Tillbaka till alla nyheter och händelser


New Holland Agriculture a brand of CNH Industrial ©
Tillbaka till högst upp