Tillbaka till alla nyheter och händelser
Nyheter

NEW HOLLANDS METANTRAKTOR


NÄSTA STEG PÅ VÄGEN TILL EN MER KOLDIOXIDREDUCERAD MASKINDRIFT OCH EN GRÖNARE FRAMTID

2020 är året då T6 Methan Power traktorn når fälten runt om i Europa, inklusive Sverige. Det är en traktor som till hundra procent drivs med metangas. Denna traktor är snarlik T6 med dieselmotor, men kan alltså drivas med fossilfritt bränsle. Ser man maskinen utifrån, så är den lätt att komma in i och sikten är den samma som modellen med dieselmotor. Inte heller hanteringsmässigt är det någon skillnad mellan dieseltraktorn och metan. Gastankarna är placerade på samma plats som en standard T6 har sin dieseltank.
Men var finns då skillnaden på de två maskinerna?

Skillnaden på de två maskinerna, ser man däremot på andra och mer positiva egenskaper. Motorns ljudnivå  är reducerad till hälften av vad en normal dieseltraktor som körs med fossil diesel producerar. Detta visar sig framförallt praktiskt och är idealiskt när man arbetar i exempelvis bostadsområden. Här stör den mindre än en traktor som kör på fossil diesel.

Utöver ljudnivån, kommer man som ägare av en T6 Methan Power traktor att kunna sänka sina driftskostnader och det generella utsläppet med upp till 80 procent. Därmed kommer traktorn att utgöra en ekonomisk vinst och då göra arbetet mer hållbart.

Säkerheten hos New Holland
Motorn i T6 Methan Power har byggts av FPT Industrial, som är en fast producent av New Hollands maskiner. FPT Industrial har under de senaste 20 åren fått stor erfarenhet av produktion av gasdrivna motorer vilket ger en stor säkerhet gentemot New Hollands kunder, genom att ha en genomtänkt teknik och kunskap inom produktion av motorer som kan köras på fossilfritt bränsle.

New Holland satsar på att vara ett miljömedvetet företag och har en strategi som heter Clean Energy Leader. Denna strategi går ut på att minska utsläppet av koldioxid till noll i lantbruket. Med den nya T6 Methan Power traktorn har de nu tagit sig ett steg närmre målet.

Föregångaren till denna traktormodell, som nu sätts i produktion, vann som koncepttraktor det första Sustainable Tractor of the Year 2020, ett nytt pris som delades ut i samband med Tractor of the Year på Agritechnica. Detta pris skapade stor glädje hos New Holland och inte minst gav det blodad tand till att fortsätta vara i framkant när det gäller att skapa hållbara maskiner som är till nytta för kunden.

IDEALISK FÖR KOMMUNAL ANVÄNDNING
Med båda tankarna (inklusive fronttanken) fyllda, kan traktorn prestera åtta timmars arbete innan den ska tankas igen. Detta passar bra för de varierande arbetsdagar som det kommunala arbetet bjuder på.

Läs denna och andra artiklar i den senaste utgåvan av Blue & You här.Tillbaka till alla nyheter och händelser