Tillbaka till alla nyheter och händelser
Nyheter

New Holland Stage V motorer och HVO diesel


Hållbarhet, koldioxidreduktion och generell minskning av partiklar är aktuella ämnen, och det gäller i högsta grad även i lantbruket. Det har även varit ett enormt intresse i den kommunala sektorn, där man på många platser har ett stort fokus på miljö och hållbarhet, när man överväger nya inköp och väljer serviceleverantörer.

Från New Hollands sida tänker man också mycket i dessa banor. Under 2020 sätter man den nya metandrivna New Holland traktorn i produktion. Dessutom är traktorerna i T7 serien från fabrik utrustade med Stage V motorer som kan köras på HVO syntetisk diesel, framställd av 100 % förnybara råvaror, som inte friger ny koldioxid i atmosfären. T6 seriens traktorer kommer även de från och med andra kvartalet 2020 att vara utrustade med Stage V motorer.

Alla New Hollands Stage V motorer är godkända för HVO syntetisk diesel. HVO är ett till fullo hållbart alternativ till fossil diesel. HVO framställs genom vätebehandling av animaliskt fett och resultatet blir ett bränsle med mycket hög kvalitet som fullt ut kan ersätta fossil diesel.

Cetantalet, eller ”tändvilligheten” för HVO diesel är betydligt högre än med fossil diesel. Det ger extra effekt till fordonet samt en effektivare och renare förbränning.

Biofuel Express och New Holland
Biofuel Express är Skandinaviens ledande distributör av biobränsle och HVO diesel. Biofuel Express och New Holland kan tillsammans erbjuda framtidens motorteknik och framtidens fossilfria bränslen – redo att minska avgasutsläppen redan imorgon. New Holland levererar Stage V motorerna och Biofuel Express levererar HVO bränslet.

Vill du veta mer om HVO diesel och vad Biofuel Express erbjuder, kan du läsa mer på deras hemsida www.biofuel-express.com/hvo.
Här kan du även se den interaktiva broschyren med lite mer information: www.sebrochure.dk/BiofuelExpress_SE/WebView

Lite mer om Biofuel Express:
Biofuel Express är Skandinaviens ledande specialist och största distributör av biobränslen, och som en av pionjärerna i branschen, med mer än tio ås erfarenhet av konvertering av bil- och maskinparker till fossil drift. Kunderna är företag inom buss, lastbil, lantbruk, avfallshantering med mera, med både direktleverans (bulk) och stationsnätverk i Sverige.

Biofuel Express har byggt upp långsiktiga partnerskap med världens ledande biobränsleproducenter, bland annat finska Neste, som är den ledande producenten av HVO i världen och som dessutom nyligen utsågs till världens tredje mest hållbara företag.

I Sverige kan man tanka HVO diesel på mackar runt om i landet och man kan även beställa IBC-behållare med 1000 liter HVO diesel. Har man behov av att ta hem exempelvis 5000 liter eller mer per gång, är det även möjligt att få bränslet hemkört med tankbil, som fyller på HVO diesel i existerande tankar. Läs mer här: www.biofuel-express.com/nyhet-hvo-fornybar-diesel-i-praktiska-1-000-liters-ibc-behaallareTillbaka till alla nyheter och händelser