Tillbaka till alla nyheter och händelser
Nyheter

New Holland expanderar sortimentet av radrensare med SRC SmartSteer™-modellen med självstyrande kamerasystem


New Holland fortsätter företagets utveckling på området för mekanisk ogräsbekämpning med introduktionen av en ny radrensarmodell, SRC SmartSteer™ med självstyrande kamerasystem. Denna nya introduktion kompletterar det befintliga sortimentet, omfattande 4 till 18 raders mekaniskt vägledda modeller, för att uppfylla behoven hos stora lantbruk och entreprenörer som värdesätter hög kapacitet och komfort i driften.

Urvalet av SRC SmartSteer™ omfattar åtta modeller från 8 till 18 rader och är tillgängliga med två chassibredder: 6,70 m och 9,90 m, och båda uppfyller en vägbredd på 3,00 m för säker vägtransport genom invikning i 3 och 5 sektioner. Sortimentet omfattar modeller på 45, 50, 60 och 75 cm för anpassning till olika grödor i rader, betor, solrosor och majs.

Beprövad konstruktion
Varje sektion av radrensaren SRC SmartSteer™ är monterad på ett robust parallellogram, vilket garanterar utmärkt markföljning även på ojämn mark. Ett separat kontrollhjul styr djupet automatiskt. Hjul med dubbla mätare positionerade på framsidan och i varje ände av maskinen förbättrar också verktygets stabilitet. Radrensarelementen är utrustade med 5 universala vibrerande tänder (60-75 cm-modeller) eller 3 VCO-tänder (45-50 cm-modeller), och den mekaniska effekten täcker hela mellanradssektionen.

Två roterande plantskydd fullbordar sektionen, så att de kan arbeta så smidigt och så nära raden som möjligt. De justeras på bredden för att passa olika grödor och de kan höjas för att undvika skador när plantorna når ett kritiskt tillväxtskede.

Hög arbetskapacitet tack vare SmartSteer™ kameravägledningssystem
Radrensaren SRC SmartSteer™ vägleds av en optisk kamera som detekterar färgskillnader mellan jorden och ogräset, och följer raden med extrem precision tack vare det hydrauliska gränssnittssystemet. Det finns också möjlighet att koppla en sektions avskärande system som arbetar på ISOBUS med lantbrukets GPS-lösning. Den lyfter då automatiskt och individuellt varje sektion vid vändtegar och svängar, för precisionsresultat och en hög produktivitet.

Flera verktyg är tillgängliga som tillval, inkl. back-end-harvar, som för upp ogräsrötterna till markytan för att påskynda vissningsprocessen, eller rotorstjärnor som bearbetar utrymmet mellan plantor, för utmärkta resultat.

60-75 cm-modellerna har en plattform för montering av en kompakt pneumatisk såmaskin för att underlätta plantering av kombinerade grödor under den slutliga plöjningsrundan, såsom klöver.

Med denna nya serie av SRC SmartSteer™-radrensare har New Holland Agriculture stärkt företagets position inom alternativa lösningar för ogräsbekämpning och företaget erbjuder tillförlitliga och effektiva lösningar till de mest krävande kunderna som värdesätter hög arbetskapacitet.Tillbaka till alla nyheter och händelser