PLM RTK+ (PLM Connect RTK)

Galleri

Nyckelfunktioner

 

• Tillhandahåller repeterbar noggrannhet ner till 2,5 cm.
• Inga begränsningar med tappade linjer, håller signalen där det finns mobiltäckning. Inga avbrott på grund av träd, dalar, kullar, byggnader eller annat som kan störa.
• Inga linjebyten som dem som kan upplevas vid byte mellan basstationer/traditionell RTK.
• Inbyggd nätverksredudans gör PLM RTK+ mer pålitlig än många statliga CORS nätverk.
• Kompatibel med både PLM Connect & modem från konkurrenter utan behov av basstation.
• RTK Fill är tillgängligt när det parats med PLM Cygnus-A mottagaren som en nödfallsutväg när RTK avbryts.


Läs mer