Hantering av gödsel

Reglersystem för tillförsel: hantering av tillförsel för maximal produktion

Galleri

Hantering av gödsel

PLM® HANTERING AV GRÖDA

För att få ut mesta möjliga av varje kvadratmeter åkermark finns det ett antal olika lösningar för grödeshantering. Med variabel mängd och sektionskontroll kan du maximera avkastning och minska dyrbara överlappningar och mistor. Övervakning av avkastning, som finns tillgängligt på skördetröskor och foderhackar, innebär att du kan se hur produktiva dina fält är och, i kombination med PLM program, kan du vidta åtgärder i områden med lägre avkastning. Avancerad teknik för övervakning av fukthalt möjliggör exakt mängd tillsatser vid arbete med foderhack, balpress eller skördetröska och det ger dessutom möjlighet att exakt beräkna torkkostnader.


Läs mer

Hantering av gödsel

Spridning av avfallsbaserade näringsämnen kan ge bättre tillväxt, samtidigt som det sänker kostnaderna för gödsel och skyddar miljön. Det är viktigt att gödsel alltid sprids i ett godtagbart område och inte sprids där det är förbjudet. Hantering av gödsel med FM-750 registrerar spridningsplatser och håller reda på näringsämnen som tillsatts på ditt lantbruk.


Läs mer

Vätskespridning

• Exakt övervakning och kontroll av vätskespridning, besparingar i tillförselkostnader och överensstämmelse med miljöbestämmelser.
• Skapa kartor över inställningar och variera mängden beroende på gödsel- och markegenskaper.
• Se till att gödsel sprids i korrekta områden och inte sprids där det är förbjudet.
• Håll reda på tillsats av näringsämnen och registrera var spridning har skett.


Läs mer

Torrspridning

• Använd FM-750™ skärmen för noggrann kartläggning och tillsats av torrgödsel vid spridning.
• Se till att gödsel sprids i korrekta områden och inte sprids där det är förbjudet.
• Håll reda på tillsats av näringsämnen och registrera var spridning har skett.


Läs mer

 

Autopilot™, Autosense™, CenterPoint™, EZ-Guide®, EZ-Steer™, EZ-Remote™, EZ-Pilot™, Field-IQ™, OnPath®, TrueTracker™, TrueGuide™,T2™ och T3™ är varumärken som tillhör Trimble® Navigation Limited och är registrerade hos United States Patent and Trademark Office och i andra länder.


Läs mer


New Holland Agriculture a brand of CNH Industrial ©
Tillbaka till högst upp