IntelliRate™ styrning

KONTROLL AV VARIABEL MÄNGD OCH SEKTIONER

Galleri

Nyckelfunktioner

 

• Eliminera dubbel tillförsel av utsäde och gödning.
• Övervaka och registrera sättning.
• Styr tillförsel av vätskor som flytande växtnäring.
• Använd automatisk sektionsstyrning för att slå till och från upp till 48 individuella rader.
• Läs receptkartor för att hantera variationer i fältet och maximera avkastningspotentialen.
• kartering för att spåra sorter och hybrider.


Läs mer