Foderlösningar: Exakt tillsats av ensileringsmedel

Exakt Tillsatsapplicering

Exakt tillsatsapplicering

Alla exakthackar och BigBaler storbalspressar är utrustade med ett system för exakt tillförsel av tillsatsmedel, som samspelar med vattenhaltssensorer för att ge en exakt mängd av tillsatsmedel för att garantera kvaliteten.


Läs mer

 

Autopilot™, Autosense™, CenterPoint™, EZ-Guide®, EZ-Steer™, EZ-Remote™, EZ-Pilot™, Field-IQ™, OnPath®, TrueTracker™, TrueGuide™,T2™ och T3™ är varumärken som tillhör Trimble® Navigation Limited och är registrerade hos United States Patent and Trademark Office och i andra länder.


Läs mer