Trösklösningar: IntelliCruise I/II

Galleri

Trösklösningar: IntelliCruise I/II

IntelliCruise I

IntelliCruise Automatic Crop Feeding System matchar automatiskt tröskans hastighet efter belastningen från grödan. Grödbelastningen mäts innan grödan når rotorerna för att säkerställa att tröskinställningarna justeras i väntan på ändrade förhållanden. Den omedelbara justeringen av tröskan gör att grödbelastningen till de två rotorerna är konstant och maximerad för att säkerställa optimal urtröskningskapacitet och total effektivitet i tröskningen.


Läs mer

IntelliCruise II har tre tillgängliga strategier

(NY) Maximal kapacitet: Tröskan ökar framkörningshastigheten för att nå maximal motorbelastning eller max framkörningshastighet. Fast genomströmning: Tröskan ändrar framkörningshastigheten för att bibehålla en inställd genomströmning (bibehålla samma produktivitet vid olika avkastning) Begränsat spill: Tröskan ändrar framkörningshastigheten för att bibehålla ett inställt materialflöde, så att en inställning styr framkörningshastigheten utan att spillet överstiger ett förinställt värde.


Läs mer

Förarna kan justera dessa gränsvärden genom

Maximal motorbelastning: motorbelastningprocent som inte ska överstiga (Ny) maximal framkörningshastighet: användardefinierad maximal framkörningshastighet. Känslighet för inmatningsvärde: användardefinierad mottaglighet hos IntelliCruise II


Läs mer