MyFarm

Galleri

MyFarm

MYPLM®CONNECT

MyPLM®Connect är telematikportalen för både PLM Intelligence-maskiner och andra plattformar. MyPLM®Connect kan hjälpa dig att optimera stora maskinparker: du kan planera nästa åtgärd utifrån var maskinerna befinner sig nu. Genom att hålla ett öga på maskinens instrumentpanel online kan du minimera avbrottstid, förbättra produktivitet och effektivitet och även optimera bränsleförbrukning.


MyFarm

MyFarm ger dig verktygen för att hantera din gård och dina fältdata digitalt. Några av de viktigaste funktionerna i MyFarm visas nedan:

FÖRENKLAD OCH EFFEKTIV HANTERING AV DITT LANTBRUK
Det kan vara en tråkig och långsam process att skriva in fältnamn, data för gränslinjer och styrningslinjer på skärmen i hytten. MyPLM®Connect sparar tid eftersom du kan ställa in data på onlineportalen för alla din New Holland PLM-maskiner samt de flesta andra maskiner. Kunden kan skicka data till sina anslutna maskiner via filöverföring eller exportera dem till ett USB-minne för att ladda upp dem manuellt.

AUTOMATISERAD ELLER MANUELL DATAINMATNING
Fliken Farm i portalen MyPLM®Connect är också den plats där du kan analysera alla fältdata. Denna information registreras i realtid av maskinen under arbetet och användare av MyPLM®Connect Professional-paketet kommer att kunna överföra dessa data trådlöst via filöverföring till och från dina lantbruksmaskiner för alla arbetsuppgifter. Som ett alternativ till filöverföring kan användarna ladda upp sina data manuellt - det är bara att skapa ett konto och börja ladda upp dina fältdata. När fältdata laddas upp och registreras i MyPLM®Connect-portalen kartläggs och visas växtodlingsdata automatiskt.

VISNING AV LANTBRUKSDATA
I fliken Farm kan du visa data i form av en enkel täckningskarta eller en avkastnings- och vattenhaltskarta med flera lager, beroende på arbetet. Data från det SIMA-belönade NutriSense-systemet för ForageCruiser-serien och CX/CR-tröskorna och baldata från BigBaler-serien kan även analyseras. Fliken Farm blir den enda platsen där du kan lagra dina fältdata för att föra register både för styrning av ditt lantbruk och för myndighetsändamål.

UTBYTE AV LANTBRUKSDATA
Portalen MyPLM®Connect har utformats med en öppen arkitektur i åtanke. Det betyder att du inte bara kan använda MyPLM®Connect-portalen för att skapa kartor över inställningar, utan du har också möjligheten att synkronisera dina data med ditt nuvarande informationssystem för lantbrukshantering (FMIS) och analysera data och förbereda kartor över inställningar med hjälp av den portalen. New Holland samarbetar för närvarande med flera FMIS tjänsteleverantörer, bland annat:
• Syngenta
• Farmers Edge och många fler


Läs mer