IntelliView™ 12-skärm

Galleri

IntelliView™ 12-skärm

INTELLIGENTA SKÄRMAR FÖR INTELLIGENT LANTBRUK.

IntelliView™ 12-skärmen ger dig en mängd olika maskinfördelar nära till hands. En tydlig utveckling från den tidigare IntelliView™ IV, den nya "12"-modellen – med sin eleganta, billiknande styling, intuitiva skärm och moderna design – kommer att bli framtidens riktmärke. Den styr inte bara viktiga redskapsfunktioner, den låter dig styra precisionsapplikationer som Autostyrning och kartläggning vid användning.


Läs mer

Helt anpassningsbar

När du använder IntelliView™ 12-skärmen i standardlayouten är skärmen uppdelad i fyra huvudområden:
• Den övre delen ger föraren tillgång till maskin- och driftsinställningar.
• Körskärmarna är placerade på den nedre raden och är anpassningsbara och alltid tillgängliga.
• Huvuddelen av skärmen består av de användarvalda körskärmarna, som visar viktiga parametrar relaterade till den aktuella uppgiften.
• På vänster sida finns ett annat användardefinierat fönster, som innehåller primära driftsparametrar som bränsleförbrukning och hjulslirning


Läs mer