Integrerad styrning: IntelliSteer™

Integrerad styrning: IntelliSteer™

 

IntelliSteer är en helintegrerad autostyrning som konstruerats och utvecklats av New Holland. Det är den optimala styrningslösningen som ger fullständig styrning av maskinens riktning med ett knapptryck.
Systemet använder en enda integrerad skärm med IntelliView™ IV för maskinfunktioner, autostyrning, kartering och redskapsstyrning.
T3™ Terrängkompensering använder sensorer för att beräkna och korrigera maskinens roll, lutning och gir för att bidra till att minimera mistor och överlappningar i områden med kuperad terräng och ojämn mark.


Läs mer

TILLGÄNGLIG SOM FABRIKSANPASSNING ELLER FÖR EFTERMONTERING:

IntelliSteer™-systemet finns tillgängligt från fabrik eller som ett eftermonterat paket och ger maximal produktivitet och effektivitet för optimal avkastning och högre lönsamhet. IntelliSteer finns med integrerad fabriksmonterad IntelliSteer™ autostyrning på skördetröskor i serierna T6, T7, T8, T9, CX och CR, Guardian™ självgående sprutor och Speedrower® självgående strängläggare.

Alternativt är IntelliSteer™ All-Makes ett system som kan integreras i de flesta märken och utrustningsmodeller och ger en flexibel lösning för kunder som har en blandad maskinpark. IntelliSteer finns med integrerad fabriksmonterad IntelliSteer™ autostyrning på skördetröskor i serierna T6, T7, T8, T9, CX och CR, Guardian™ självgående sprutor och Speedrower® självgående strängläggare.


Läs mer

INTELLITURN - AUTOMATISKA VÄNDTEGSVÄNDNINGAR:

IntelliTurn finns som tillval och är en uppgradering av IntelliSteer-systemet och förbättrar maskinens effektivitet genom att automatiskt rita och utföra den mest effektiva svängbanan för att minimera avbrottstiden vid vändtegsvändningar

• IntelliTurn underlättar en automatisk svängningsfunktion för maskiner som är utrustade med ett IntelliSteer-system.
• Enkel, användarvänlig automatisk vändfunktion som är lätt att använda och som ytterligare ökar produktiviteten för våra New Holland-kunder.

Ett nytt konfigurationsalternativ finns tillgängligt på T5-, T6- och T7-traktorer som utlöser start av HTS II-funktionen (Headland Turn Sequence) beroende på avståndet från vändtegen eller fältgränsen när den används tillsammans med IntelliTurn-funktionen.


Läs mer

KOMPATIBILITET

Du kan använda IntelliTurn med alla sprutor, traktorer, skördetröskor av toppmodellerna CX och CR eller strängläggare som använder IntelliSteer™ autostyrning. Kontakta din återförsäljare för att aktivera IntelliTurn™-funktionen på din skärm.

Funktion för kompatibilitet med konkurrerande produktlinjer:

New Hollands öppna PLM-strategi:
Funktionen för import av konkurrerande linjer gör att IntelliView IV-skärmen kan importera vissa John Deere- och Trimble raka A/B styrningslinjer från sina skärmar utan att behöva använda en programsvit. Användare av vissa John Deere och Trimble styrningssystem kan nu smidigt dela sina raka AB-linjer med ett IntelliSteer-system genom att använda denna importfunktion. Denna nya funktion ger kunder som har blandade fordonsparker ytterligare flexibilitet och datakompatibilitet i hela maskinparken.


Läs mer

PLM RADSTYRNINGSSYSTEM

Radstyrningssystem:
IntelliSteer styrningssystem på New Hollands skördetröskor av toppmodellerna CX och CR kan kompletteras med PLM radstyrningssystem. Radstyrningssystemet är monterat på majsskärbord för att hålla tröskan perfekt på rätt kurs.

En enda sensor på skärbordet har fysisk kontakt med majsstjälkarna i två rader och övervakar kontinuerligt positionen på grödan som kommer in i skärbordet. Utdata från radstyrningssystemet används som indata till IntelliSteer-systemet och vägleder automatiskt maskinen för att säkerställa att den går vinkelrätt in, även vid dålig sikt eller i höga hastigheter.

Eftersom systemet är kopplat till IntelliSteer-systemet kan det använda GNSS-positionen som en reservkälla för att hålla tröskorna igång för att underlätta skörd nattetid och avancerade funktioner som att hoppa över en rad.


Läs mer