Lösningar för registrering av fältdata vid arbete med exakthack

Galleri

Lösningar för registrering av fältdata vid arbete med exakthack

​​

ÖVERVAKNING OCH KARTLÄGGNING AV AVKASTNING:

Exakta avkastningsdata visas på IntelliView™ IV-skärmen med hjälp av sensorer som sitter i inmatningsvalsens koppling och som mäter materialets genomströmning. Detta gör att föraren kan fatta beslut i farten med hjälp av information om avkastning och vattenhalt i realtid. Dessa data kan exporteras automatiskt via PLM filöverföring till MyPLM™ Connect för att ytterligare analysera avkastningsprestanda och fatta välgrundade beslut för att ytterligare förbättra nästa säsongs avkastning och lönsamhet.


Läs mer

ÖVERVAKNING AV AVKASTNING

Exakta data är tillgängliga med detta tillval. Sensorer placerade på inmatningsvalsen analyserar genomströmningen och kalkylerar avkastningen baserad på vilken gröda det är och genomsnittlig vattenhalt som matas in av föraren.


Läs mer

VATTENHALTSMÄTNING I REALTID

Sensorn av resistiv typ använder tre utbytbara härdade kontaktplattor för att konstantmäta vattenhalten i fodret som flödar genom utblåsningsröret. Den omedelbara eller genomsnittliga avläsningen av vattenhalten kan visas på skärmen.


Läs mer

NUTRISENSE™ SYSTEMET

NutriSense™-systemet är en analysfunktion för vattenhalt och näringsämnen i skördat material och använder NIR-teknik (near infrared) för att mäta följande parametrar:
• Vattenhalt
• Råprotein
• Råfett
• Stärkelse
• NDF (Neutral Detergent Fiber)
• ADF (Acid Detergent Fiber)
• Aska

De data som produceras av NutriSense™-systemet ger lantbrukaren både lantbruksmässiga och ekonomiska fördelar.

Lantbruksmässiga fördelar
• Kartläggning av näringsvärdena för det skördade materialet och användning av dem som indata för att skapa gödselkartor med variabel tilldelning för att maximera grödans näringsvärde, avkastning och för att uppnå lägre driftskostnader.
• Erbjuder odlare möjligheten att hantera och balansera kvävenivåerna i marken under hela tillväxtcykeln.
• Ger full spårbarhet för skörden.
• Man kan utvärdera olika varianter av grödor/utsäden utifrån näringsvärde.

Ekonomiska fördelar
• Ta kommersiella beslut baserade på det skördade materialets näringsvärde så att bästa möjliga prisnivåer för grödans kvalitet kan förhandlas fram.
• Erbjuda specifika branscher specifika proteinnivåer, vilket maximerar råvarupriserna.
• Blanda olika kvaliteter för att uppnå en viss kvalitet (min eller max) och uppnå industristandarder.
• Undvika att råvarupriserna endast fastställs på grundval av begränsade kvalitetsprov. Kvaliteten på provet kan variera avsevärt.

Integrering med precisionslantbruk

IntelliView IV-skärmen
NutriSense™-data är nu tillgängliga i realtid för föraren via IntelliView IV-skärmen hos flaggskeppen Forager Cruiser och CX/CR. Data är tillgängliga för visning på körskärmarna eller kan kartläggas visuellt på täckningskartans skärm. Alla data från NIR-sensorn loggas automatiskt till den USB-enhet som är ansluten till skärmen och kan senare analyseras i MyPLM Connect-portalen med hjälp av MyFarm-appen.

MyPLM Connect
NutriSense™-data kan laddas upp till MyPLM Connect-portalen genom att data från USB-enheten laddas upp manuellt. Alternativt, om maskinen är utrustat med MYPLMCONNECT filöverföring laddas skördedata på IntelliView IV-skärmen automatiskt upp till MYPLMCONNECT-portalen under skörden.

Parametrarna som mäter grödans sammansättning i den skördade grödan kartläggs automatiskt i Farm App i MYPLMCONNECT-portalen vilket gör att lantbrukaren kan analysera fältet och grödans prestanda.


Läs mer