MARKNADSFÖRINGSAKTIVITETER

B​ehandling av min information hos CNH Industrial Danmark A/S i tryckt form, med hjälp av automatiserade eller elektroniska hjälpmedel, inklusive post eller e-post, telefon (t.ex. telefonsamtal, SMS, MMS, fax) och på alla andra sätt (t.ex. webbplatser, mobilappar) med syfte att skicka kommersiella meddelanden samt reklam för produkter och servicetjänster som beskrivet i punkt 2 (iii) i integritetsmeddelandet.​