MARKNADSFÖRING TREDJEPERSON

Kommunikation av min information till dotterbolag och intresseföretag till CNH Industrial Danmark A/S under CNH Industrial-koncernen samt auktoriserade återförsäljare och distributörer och deras hantering av denna information med syfte att skicka kommersiella meddelanden och reklam för sina produkter och servicetjänster eller genomföra marknadsundersökningar som beskrivet i avsnitt 2 (iv) i integritetsmeddelandet.​