Historia New Holland

Historia

New Holland - 125 lat razem z Tobą

New Holland może poszczycić się dziedzictwem pionierów rolnictwa, z których każdy od 1895 roku zwiększał produktywność rolników.

Na przestrzeni dziejów nauczyliśmy się, że dziedzictwo jest tak potężne, że inspiruje nas do poczucia celu i przynależności.

Zawsze trzymaliśmy się naszych wartości i wartości naszych założycieli. Te same wartości, które cenili nasi przodkowie, zostały przekazane i będą kontynuowane przez kolejne pokolenia. Są to wartości, które będą kształtować naszą przyszłość.