PIELNIKI MIĘDZYRZĘDOWE SRC I SRC SMARTSTEER™

PIELNIKI MIĘDZYRZĘDOWE SRC I SRC SMARTSTEER™

PIELNIKI MIĘDZYRZĘDOWE SRC I SRC SMARTSTEER™

KULTYWACJA GLEBY MIĘDZY RZĘDAMI. BARDZIEJ SKUTECZNA NIŻ ZWYKŁE PIELENIE CHWASTÓW

Pielniki międzyrzędowe SRC i SRC SmartSteer™ marki New Holland zapewniają zrównoważone pielenie chwastów w uprawach międzyrzędowych, mając bezpośredni wpływ na zwiększenie plonów i zmniejszenie kosztów uprawy. Zęby pielnika pracują między rzędami, wchodząc w glebę na niewielkiej głębokości, aby usunąć chwasty. Ta lekka uprawa gleby ma także inne zalety. Na mokrym polu otwarta struktura gleby poddanej lekkim pracom kultywacyjnym ułatwia drenaż i przyśpiesza przepływ wody przez profil gleby. W przypadku suchej gleby lekkie prace kultywacyjne na głębokości ukorzenienia chronią glebę przed nadmiernym wysychaniem i powstawaniem głębokich szczelin w podglebiu. Dzięki temu można ograniczyć utratę wilgoci, szczególnie w obszarze ukorzenienia i skuteczniej zapobiegać wymywaniu substancji odżywczych podczas silnych opadów deszczu. Wśród innych zalet lekkiej kultywacji gleby przy uprawach międzyrzędowych należy wymienić stworzenie warunków korzystnych dla mikroorganizmów i robaków w celu poprawy ogólnego stanu gleby.

Funkcje

  • KULTYWACJA GLEBY MIĘDZY RZĘDAMI I USUWANIE CHWASTÓW

    Pielniki międzyrzędowe SRC i SRC SmartSteer™ marki New Holland służą do kultywacji gleby między rzędami uprawy roślinnej. Umożliwiają one usuwanie chwastów i ograniczenie ilości herbicydów, a tym samym zmniejszenia łącznych kosztów uprawy roślin i prowadzenie gospodarstwa w bardziej zrównoważony sposób. Pielniki międzyrzędowe serii SRC są dostępne w wersji 4-, 6-, 8-, 12, 16- i 18 rzędowej. Modele z kamerą SRC SmartSteer™ są dostępne w wersji 8-, 12-, 16- i 18- rzędowej. Wszystkie modele są wyposażone w 3 lub 5 zębów i zostały opracowane specjalnie z myślą o używaniu przy uprawie roślin takich jak buraki, kukurydza, czy słonecznik. Modele z 3 zębami są przeznaczone do pracy w rzędach o rozstawie 40-50 cm, natomiast modele z 5 zębami do pracy w rzędach o rozstawie 60-75 cm. Wszystkie modele można składać hydraulicznie, aby szerokość transportowa nie przekroczyła 3 m.
  • GWARANCJA PRECYZJI DZIĘKI PROWADZENIU ZA POMOCĄ KAMERY ORAZ STEROWANIU SEKCJAMI ZA POMOCĄ SYGNAŁU GPS

    Pielniki międzyrzędowe SRC SmartSteer™ wykorzystują tę samą zasadę działania jak modele serii SRC i są oferowane w wersji 8-, 12-, 16- i 18-rzędowej. Technologia prowadzenia wykorzystująca kamerę SRC SmartSteer™ pozwala zwiększyć precyzję pracy i wydajność, a także ułatwić pracę operatorowi. Sterowanie sekcjami za pomocą sygnału GPS zapewnia kultywację gleby na całym polu i eliminuje wyspy chwastów, co przekłada się na zwiększenie ilości zdrowych roślin na hektar.
MODELE

Przegląd dostępnych modeli

SRC

SRC 6-45

Liczba rzędów
6
Odstęp między rzędami (cm)
45
SRC

SRC 6-50

Liczba rzędów
6
Odstęp między rzędami (cm)
50
SRC

SRC 12-45

Liczba rzędów
12
Odstęp między rzędami (cm)
45
SRC

SRC 12-50

Liczba rzędów
12
Odstęp między rzędami (cm)
50
SRC

SRC 18-45

Liczba rzędów
18
Odstęp między rzędami (cm)
45
SRC

SRC 18-50

Liczba rzędów
18
Odstęp między rzędami (cm)
50
SRC

SRC 4-60

Liczba rzędów
4
Odstęp między rzędami (cm)
60
SRC

SRC 4-75

Liczba rzędów
4
Odstęp między rzędami (cm)
75

Specyfikacje Techniczne

Informacje Techniczne

Liczba rzędów
Odstęp między rzędami (cm)
Liczba zębów
Typ zębów*
Sterowany hydraulicznie równoległobok
Sterowanie sekcjami
Platforma siewnika
Szerokość ramy (m)
Szerokość transportowa (m)
Tarcze stabilizujące
Koła przednie
Zgarniacz palcowy
Opielacze gwiazdowe
Masa (kg)

* Zęby uniwersalne (32 x 10,5 mm) i VCO (32 x 12,5 mm) są wyposażone w standardzie w redliczki tnące o szerokości 135 mm, dostępne opcjonalne redliczki o szerokości 200 mm.​
** Opona wąska posiada wymiary 24 x 8,00 – 14,5, a szeroka – 23 x 10,5 – 12.

Pobierz broszury