Tilbage til alle Nyheder & Aktiviteter
Nyheder

New Hollands selvkørende NHDrive-konceptkøretøj viser en vision for fremtidens landbrug


Den 30. august blev New Hollands selvkørende NHDrive-koncepttraktor afsløret på Farm Progress Show i USA. Den er en førerløs maskine, der kan udføre en lang række landbrugsopgaver dag og nat. Den kan desuden finde marken på egen hånd ved hjælp af specielt markerede veje på gården, den kan arbejde sammen med andre selvkørende eller traditionelle førerstyrede maskiner, og med kabinen kan den stadig køres af en fører, hvilket sikrer maksimal fleksibilitet.

Ved første øjekast lignede den viste T8 Blue Power-traktor måske en normal standardtraktor for de mange besøgende på New Hollands stand ved Farm Progress Show, den årlige udendørsmesse for landbrugsmaskiner, der afholdes i Boone, Iowa i USA. Men da de første billeder af den video, der er lavet af traktoren og dens utrolige muligheder, dukkede op på skærmen, forstod alle, at de var vidner til et glimt af fremtidens landbrug. En fremtid, der kan indeholde fuldt selvkørende maskiner, noget der virkelig vil omdefinere morgendagens landbrug.

En yderligere udvikling baseret på effektivitet og bæredygtighed

New Hollands selvkørende NHDrive -traktor er udviklet af CNH Industrial i samarbejde med virksomhedens langvarige leverandør Autonomous Solutions Incorporated, ASI. Den er et førerløst køretøj, der er helt selvkørende, og som kan overvåges og styres ved hjælp af en computer eller en tablet. Det giver landmændene mulighed for at få adgang til traktor- og redskabsdata, når og hvor de har brug for det, fra forskellige placeringer, samtidig med at de kan kontrollere marker fra bilen, tilse dyr på fold, eller være hjemme. Det gør beslutninger om det rigtige tidspunkt lettere, så driftseffektivitet og produktivitet øges. Endvidere vil landmænd bevare fuld kontrol og ejerskab over deres data.

En skærm med ruteplanlægning viser, hvor langt traktoren er nået. En anden skærm viser kameraoptagelserne live, hvor brugeren får op til fire realtidsvisninger (to foran og to bagpå). Endnu en skærm gør det muligt at overvåge og ændre vigtige maskin- og redskabsparametre som f.eks. motorhastighed, brændstofstand og redskabsindstillinger, herunder frømængde eller plovens arbejdsdybde. Ruten til marken kan også planlægges, hvis denne involverer specielle veje eller spor.

NHDrive-koncepttraktoren er udstyret med en såmaskine, og den kan automatisk så næste afgrøde lige efter mejetærskeren. Ved hjælp af et program på en bærbar enhed, der er perfekt til overvåget automatik, som f.eks. en fører der kører en mejetærsker, eller på en stationær computer, der er perfekt til landmanden der arbejder på bedriftens kontor, kan traktorens og redskabets parametre hele tiden overvåges og kontrolleres, og det er muligt at foretage ændringer.

NHDrive-traktoren kan arbejde 24 timer i døgnet, 7 dage om ugen, og den er med til at reducere de risici, der er forbundet med menneskelige fejl, da den følger forud definerede og optimerede planer for alle aktiviteter. Den kan nå højere produktivitets- og effektivitetsniveauer end med traditionelle metoder. Ved at arbejde dag og nat kan NHDrive fuldt ud udnytte perioder med godt vejr på bedrifterne.

I fremtiden vil NHDrive-traktoren fuldautomatisk kunne håndtere kornhåndteringen i høstsæsonen, når den udstyres med en anhænger. Det gælder læsning, transport og aflæsning.

To traktorer i en: maksimal fleksibilitet

NHDrive-koncepttraktoren er forsynet med en kabine, der er fuldstændig identisk med den på en standard T8. Det betyder, at den også kan anvendes til de opgaver, hvor det endnu ikke er muligt at anvende fuld automatik, som f.eks. frontlæsserarbejde og transport på vej med høj hastighed.

NHDrive-traktoren bevæger sig rundt på bedriften ad forud kortlagte, specielt markerede veje. Når den har nået sin destination via de særlige ruter, skal den bare have at vide, hvor den skal hen, og hvad den skal udføre, hvorpå den vil starte arbejdet, enten individuelt eller sammen med andre maskiner.

New Hollands NHDrive-traktor udnytter fuldt ud den avancerede PLM (Precision Land Management)-teknologi til præcisionslandbrug. Denne åbne - forbundne - smarte og velunderstøttede teknologi er let at anvende. Den er altid tilgængelig for alle brugere, og New Hollands specialister yder support til den.

NHDrive-traktoren følger optimerede ruter i marken, som softwaren automatisk genererer. I den forbindelse tages der hensyn til markens størrelse og form, eventuelle forud kendte forhindringer og bredden af det redskab, der skal anvendes. Endvidere vil den være fuldt kompatibel med hele udvalget af PLM-løsninger. I fremtiden vil dette koncept kunne udnytte tidligere indsamlede udbyttedata til variabel dosering af sæd, gødning og plantebehandlingsmidler. Endvidere vil det være muligt at udføre opgaverne med maksimal præcision år efter år. Resultaterne øger driftseffektiviteten og muligheden for at udnytte de korte driftsvinduer bedst muligt.

NHDrive-traktoren kan arbejde sammen med andre selvkørende maskiner, og den kan endvidere arbejde i tandem med maskiner, der køres af en fører.

Takket være en kombination af radar, LiDAR (områdesøgende lasere) og RGB-kameraer kan NHDrive registrere en lang række forhindringer i marken. Hvis en forhindring registreres, sender traktoren en meddelelse til den interaktive grænseflade, hvorpå den person, der har ansvaret for landbrugsopgaverne, vil afgøre, om og hvordan traktoren kan undgå eller køre uden om forhindringen.

Det er meget tænkeligt, at hele traktorserien samt andet landbrugsudstyr i fremtiden kan blive forsynet med NHDrive-teknologien. Endvidere er det muligt, at kabinen vil blive helt fjernet i fremtidens selvkørende traktorer.

Den ideelle fejring af 10 år med bæredygtige, effektive teknologier

Visningen af New Hollands selvkørende NHDrive-traktor er en af de mest betydelige milepæle i anledning af fejringen af 10-årsdagen for New Hollands Clean Energy Leader-strategi. Siden 2006 har denne strategi fremmet anvendelsen af vedvarende brændstoffer og udviklet teknologier, der er målrettet reduktion af miljøpåvirkningen fra landbrugsaktiviteter. Endvidere skal denne strategi øge landbrugets effektivitet og produktivitet med det klare formål at producere mad til alle ved hjælp af færre ressourcer.

Den videre udvikling af den selvkørende NHDrive-traktor vil blive et vigtigt punkt i fremtidens PLM-strategi - et af de bærende elementer i Clean Energy Leader®-strategien – og den repræsenterer det ultimative udtryk i konceptet "at gøre mere med mindre": mere arbejde, større effektivitet, højere produktivitet, større fleksibilitet i beslutningstagningen i bedriften, alt sammen baseret på præcise data. Alt dette foretages med optimeret udnyttelse af sæd, gødning og plantebehandlingsmidler, reducerede omkostninger og mindre forbrug samt reduceret træthed hos medarbejderne.

"Den selvkørende NHDrive-traktor giver os mulighed for helt nye horisonter for fremtidens landbrug", forklarede Carlo Lambro, Brand President for New Holland Agriculture. "Landbruget vil i stigende grad blive gjort ansvarlig for at sikre tilgængeligheden af mad, der er produceret på effektiv og bæredygtig vis. En selvkørende traktor, der kan arbejde dag og nat, er med til at løse problemet med mangel på specialiseret arbejdskraft i de mest intensive sæsoner, så perioderne med godt vejr udnyttes 100 % til forskellige landbrugsaktiviteter, og ressourcerne udnyttes mere rationelt.

Den selvkørende NHDrive-koncepttraktor repræsenterer det første og vigtigste skridt mod en ny model for ansvarlig landbrugsadministration på globalt plan. Hos New Holland Agriculture har vi i mere end 120 år gjort fornyelse af landbruget til vores vigtigste mål, og vi er stolte af at være en aktiv og drivende kraft i denne vigtige ændring".Tilbage til alle Nyheder & Aktiviteter