Tilbage til alle Nyheder & Aktiviteter
Nyheder

New Hollands forhandlernetværk begynder at forhandle CNH Industrials Precision Farming nye mærke AGXTEND med udstyr til eftermontering


AGXTEND serien skal med banebrydende teknologi til præcisionslandbrug give landmændene effektive redskaber og værktøjer der skal højne produktiviteten og give effektive løsninger, der samtidig øger bæredygtigheden. AGEXTEND udstyret der snart er at finde hos New Hollands forhandlere, omfatter i første omgang:

New Holland Agriculture har i dag meddelt, at man vil forhandle AGXTEND-mærket lanceret af CNH Industrial, udelukkende med fokus på teknologiske løsninger inden for præcisionslandbrug til eftermontering. AGXTEND omfatter eksklusiv, produktivitetsforøgende teknologi til præcisionslandbrug, som med fordel kan anvendes i hele afgrøde-cyklussen.

AGXTEND er det første mærke med speciale i løsninger inden for præcisionslandbrug samt ISOBUS-løsninger til landbrugsbranchen, som giver kunderne adgang til en omfattende serie af banebrydende og dynamiske løsninger inden for præcisionslandbrug leveret af strategiske partnere, med hurtigere adgang til markedet samt tilpasning i stort omfang. CNH Industrial har lavet omfattende brancheundersøgelser for at sikre, at produktserien repræsenterer de bedste løsninger, som er tilgængeligt på markedet.

New Holland vil distribuere AGXTEND produkter og tjenester gennem forhandlernettet. En lancering i flere faser er planlagt i første kvartal i 2019 i hele EMEA (Europa, Mellemøsten og Afrika) regionen, og en fuld pakke med tjenester bliver tilgængelig, med eksperthjælp i købsfasen, samt undervisning og fortsat support i hele produktets levetid, så kunderne løbende kan optimere teknologierne bag hvert AGXTEND produkt.

AGXTEND produktserien kan integreres fuldt ud i New Holland Agricultures eksisterende PLM platforme inden for præcisionslandbrug. Disse produkter er en del af et større udvidelsesprogram, som sigter mod at forbedre præcisionen, produktiviteten og indtjeningen hos kunderne med brancheførende teknologi, der er nem at bruge, men samtidig en vigtig kilde for information til optimering af avancerede dyrkningssystemer. Med disse 5 nye innovative løsninger får New Hollands kunder adgang til brancheførende løsninger inden for præcisionslandbrug.

Ny CropXplorer - Den mest avancerede N-sensor på markedet

Den nye CropXplorer er mere end en simpel biomasse- og N-Sensor. Det er et komplet system, der anvender eksklusive funktioner og algoritmer for at bestemme gødningsmængden baseret på afgrødens behov.

De to optiske sensorer kan med høj præcision både registrere biomasse og afgrøders behov for kvælstof, mens den eksklusive Map+ overlagstilstand gør det muligt for landmanden at anvende et udbyttekort der beskriver det potentielle udbytte der sammen med ”Live” data fra sensorernes målinger under kørsel, kan beregne den mest optimale gødningsmængde og øjeblikkeligt indstille gødningssprederens mængdeindstilling.

CropXplorer er afgjort den mest avancerede sensor på markedet, og samtidig en af de nemmeste at indstille og anvende:
• Den kan monteres på et standard trepunktsophæng eller på frontvægten.
• Der kræves ikke kalibrering.
• Der medfølger en separat terminal, som er kompatibel med ISOBUS gødningsspredere og de fleste ikke-ISOBUS gødningsspredere, der kan sprede variable mængder.

Ny SoilXplorer - Udnyt jordens potentiale fuldt ud

Den nye SoilXplorer er en jordsensor, som gør det muligt for kunderne at undersøge og udnytte jordens fulde potentiale.

Den består af en kontaktfri jordsensor, der ved hjælp af elektromagnetisme måler jordens ledningsevne i 4 forskellige dybder: 0-25cm, 15-60cm, 55-95cm, 85-115cm.

Disse meget præcise målinger kan bruges til to primære formål inden for præcisionslandbrug:
• Præcis kortlægning af jorden med registrering af jordens heterogenitet og bestemmelse af jordtypen samt relativt vandindhold.
• Jordbearbejdning i forskellige dybder: Bestemmer dybden af de kompakte områder og styrer arbejdsdybden på redskaber til jordbehandling, så de kun arbejder i fuld dybde, når det er nødvendigt.

Ny NIR sensor - NIR sensoren, kan monteres på mange redskaber

Den nye NIR sensor kan monteres på alle typer af udstyr: finsnitter, mejetærskere, ballepressere, gylle- og fodervogne.

Når den anvendes på høstmaskiner, kan landmændene bestemme fugtindhold og bestanddele i afgrøden, herunder ADF (Acid Detergent Fiber), NDF (Neutral Detergent Fiber), stivelse, mineraler og protein. NIR sensoren leverer præcise data på alle disse parametre med henblik på at optimere både salgsprisen på den enkelte afgrøde samt fodersammensætningen til malkekvæg og andre husdyrbesætninger. Når sensoren anvendes på en gyllevogn, kan landmændene overvåge mængden af kvælstof der er tilsat på marken, hvilket giver en bedre gødningseffekt, beskytter miljøet og reducerer gylle-transportomkostningerne.

Ny Xpower - Miljøvenlig elektrisk ukrudtsbekæmpelse Den nye Xpower er udstyr til elektrisk ukrudtsbekæmpelse, som gør det muligt for landmænd at erstatte kemikalier med elektricitet til ukrudtsbekæmpelse og nedvisning af kartoffeltoppe før optagning. Elektricitet er en effektiv og miljøvenlig metode til ukrudtsbekæmpelse, da man på denne måde kan ødelægge hele planten ned til rødderne uden at sprede potentielt skadelige kemikalier ud på afgrøden. Udstyret består af et sæt applikatorer, som bringes i kontakt med ukrudtet for at destruere det. Elektricitetens virkning på de behandlede planter kan ses efter få timer. Der fås bomme til applikatorerne i forskellig arbejdsbredde fra 1,2 til 3 m.

Ny FarmXtend App – en intelligent multi-sensor vejr-app

Den nye FarmXtend app er en intelligent vejr-app, som arbejder med et komplet sæt tilsluttede sensorer (tilsluttet via sigfox IoT). Med denne app kan landmænd overvåge vejrdata i marken og få hjælp til at træffe de rigtige beslutninger.

De tilsluttede vejrsensorer er:
• WeatherXact tilsluttet vejrstation, med registrering af temperatur og fugtighed i 1 m højde og i afgrødeniveau.
• RainXact, en tilsluttet regnmåler.
• SoilXact, til registrering af jordens fugtindhold og temperatur i forskellig dybde.

Det, der gør den nye FarmXtend app meget speciel, er at den indeholder komplekse algoritmer: Det kan bestemme skadesrisikoen (baseret på temperatur og fugt) for en lang række afgrøder samt det optimale tidspunkt for sprøjtning.

Disse AGXTEND produkter har potentiale til at forbedre landbrugsbedrifternes bæredygtighed betydeligt gennem reduktion af mandetimer og brændstofforbrug samt mere målrettet og eventuelt reduceret brug af gødning og plantebeskyttelsesmidler. Endvidere vil erhvervsmæssig udnyttelse af innovativ teknologi til kemikaliefri ukrudtsbekæmpelse med præcis brug af elektriske impulser reducere bedriftens miljøpåvirkning væsentligt med dette effektive og mere bæredygtige alternativ til landbrugskemikalier.Tilbage til alle Nyheder & Aktiviteter