Nowe kombajny flagowe CR11 i CR10: Największy postęp marki New Holland w zakresie wydajności i redukcji strat na przestrzeni generacji

12 czerwca 2024
Nowe kombajny flagowe CR11 i CR10: Największy postęp marki New Holland w zakresie wydajności i redukcji strat na przestrzeni generacji
  • Oficjalna premiera rynkowa nowej serii kombajnów: modelu CR10 i zaprezentowanego wcześniej na targach Agritechnica modelu CR11
  • CR10: 635 KM / zbiornik ziarna o pojemności 16 000 litrów - CR11: 775 KM / zbiornik ziarna o pojemności 20 000 l
  • Oba modele wyposażone są w dwa 24-calowe rotory i nowy system czyszczenia Twin-Clean

Basildon, czerwca 2024 r.

Do nowego flagowego kombajnu New Holland CR11, zaprezentowanego na targach Agritechnica 2023, dołączył model towarzyszący – CR10, podczas oficjalnej prezentacji projektu Next Generation w roku 2024. Oba kombajny – zbudowane w Centrum Doskonałości Maszyn Żniwnych New Holland w Zedelgem, w Belgii – są wyposażone w nową, innowacyjną technologię, zaprojektowaną aby pomóc największym gospodarstwom rolniczym zmaksymalizować wydajność, zminimalizować straty i obniżyć całkowite koszty zbiorów.

Obydwa modele różnią się przede wszystkim mocą silnika i pojemnością zbiornika na ziarno, aby spełniać potrzeby szerokiego grona rolników, prowadzących gospodarstwa wielkoobszarowe. Model CR11 posiada zbiornik ziarna o pojemności 20 000 litrów oraz silnik FPT Cursor 16, o pojemności skokowej 15,9 litra i mocy 775 KM. W modelu CR10 zastosowano silnik FPT Cursor 13, o pojemności skokowej 12,9 litra, rozwijający moc 635 KM, a zbiornik ziarna ma pojemność 16 000 litrów. Oprócz dodatkowej mocy i większego zbiornika na ziarno, wśród głównych cech, dzięki którym te kombajny osiągaja nowy poziom w zakresie wydajności, czystego ziarna i ograniczenia strat, na uwagę zasługują dłuższe, podwójne rotory oraz nowy system czyszczenia Twin-Clean.

Większa wydajność od przodu do tyłu maszyny
Nowe flagowe kombajny serii CR zostały zaprojektowane z myślą o zbiorze większej ilości uprawy już od samego przodu maszyny. Listwa tnąca hederów może mieć szerokość od 10,6-15,0 m (35-50 ft). Możliwe jest konfigurowanie kombajnów z hederami sztywnymi, z kosą elastyczną, Varifeed oraz taśmowymi. Dostępne są również zespoły żniwne do kukurydzy posiadające od 12 do 16 rzędów. Długość przenośnika rozładunkowego można dobrać do zespołu żniwnego o każdej szerokości. W celu spełnienia wymogów wszystkich zespołów żniwnych, oferowane są trzy różne układy przeniesienia napędu - w wersji standardowej ze stałym napędem, w wersji standardowej z napędem bezstopniowym oraz w wersji wzmocnionej (heavy-duty) z napędem bezstopniowym. W wersji napędem bezstopniowym, zespół napędowy CVT w skrzyni biegów umożliwia zmianę prędkości zespołu żniwnego / podajnika w zależności od warunków na polu i stanu uprawy roślinnej. Do zmiany kierunku obrotów podajnika i zespołu żniwnego w wersji napędu o stałej prędkości służy silnik hydrauliczny, a w przypadku bezstopniowego układu przeniesienia napędu - napęd CVT.

Przenośnik pochyły posiada w standardzie zdalną regulację kąta nachylenia płyty czołowej i układ kopiowania poprzecznego. Stąd masa żniwna jest podawana do sprawdzonego już w praktyce systemu z dynamiczną rolką podającą (DFR), której kierunek obrotów można teraz zmienić w przypadku blokady wraz ze zmianą kierunku pracy rotorów i przenośnika pochyłego. System DFR przyśpiesza przepływ masy żniwnej i rozdziela ją na dwa równe strumienie, podając ją do znajdujących się dalej dwóch wzdłużnych rotorów systemu omłotu i separacji ziarna. Duży chwytacz kamieni umieszczony z przodu rolki DFR można opróżnić ręcznie lub zdalnie z kabiny, za pomocą opcjonalnego hydraulicznego systemu.

Marka New Holland wprowadziła dwa wzdłużne rotory w 1975 r. jako pierwsza i stosuje swój nowatorski system omłotu i separacji ziarna Twin Rotor już od niemal 50 lat. Na przestrzeni czasu system podlegał ewolucji, by sprostać rosnącym wymaganiom w zakresie wydajności, ochrony i redukcji strat ziarna oraz jakości słomy. Nowe kombajny CR10 i CR11 posiadają dwa 600-milimetrowe (24-calowe) rotory o większej średnicy i długości, które zapewniają więcej przestrzeni dla omłacanej i separowanej masy żniwnej. Każdy rotor posiada 40 standardowych cepów młócących, osiem cepów młócących HX i 12 wyprofilowanych cepów młócących z palcami. Elementy HX cechuje wysokość cepów palcowych i profil zespołów standardowych o większym kącie pochylenia, co pozwala przyśpieszyć przepływ masy żniwnej pomiędzy sekcjami omłotu i separacji, w strefie przejściowej klatki rotora o układzie stopniowym. Kąta nachylenia łopatek można zdalnie regulować z kabiny; natomiast ich nowa konstrukcja ułatwia usuwanie masy żniwnej przy zmianie kierunku obrotu rotorów. Nowe klatki rotorów posiadają układ stopniowy, są szersze oraz posiadają wyższe łopatki w obszarze separacji, aby usprawnić przepływ masy żniwnej oraz zwiększyć efektywność wydzielania ziarna i efektywność energetyczną. W strefie omłotu znajdują się dwa zestawy trzech lekkich klepisk, a w sekcji separacji – 2 zestawy sześciu rusztów separujących.

Zupełnie nowy kosz sitowy TwinClean

Nowy kosz sitowy TwinClean posiada wiele cech, które pozwalają zwiększyć przepustowość i zmniejszyć straty ziarna. Składa się z dwóch umieszczonych jeden za drugim systemów sit, z których każdy posiada swoje górne i dolne sito oraz poprzeczny przenośnik ślimakowy czystego ziarna. Układ TwinClean wyposażony jest w duży podsiewacz o zwiększonym spadku na pierwsze górne sito. Przepływ powietrza zapewnia wentylator kosza sitowego o dużej mocy. Dwa automatyczne układy odpowiedzialne za poprzeczne rozłożenie materiału - jeden na podsiewaczu i jeden na górnych sitach - zapewniają równomierne obciążenie kosza sitowego w każdych warunkach. Dwa zestawy czujników ciśnienia - jeden na pierwszym i jeden na drugim górnym sicie - ciągle mierzą obciążenie kosza sitowego, aby wykryć nierównomierne rozprowadzenie masy żniwnej pomiędzy lewą a prawą stroną. Mechanizmy wstrząsające wywołują dodatkowy ruch poprzeczny podsiewacza i sit, rozprowadzając równomiernie masę żniwną na całej szerokości kosza sitowego. Dzięki temu możliwa jest kompensacja nierównomiernego podawania materiału na kosz sitowy podczas pracy na stokach o nachyleniu do 28%. Łączna powierzchni sit wynosi 8,76 m².

Zbiorniki ziarna zwiększające autonomię
Zbiornik ziarna w modelu CR11 ma pojemność 20 000 litrów, a szybkość rozładunku wynosi 210 l/sek., natomiast zbiornik na ziarno w modelu CR10 ma pojemność 16 000 litrów, a jego szybkość rozładunku wynosi 159 l/sek. Wyłączenie poprzecznego przenośnika ślimakowego umożliwia całkowite opróżnienie przenośnika rozładunkowego, nawet gdy w zbiorniku nadal znajduje się ziarno. W modelu CR11 można opcjonalnie zredukować prędkość rozładunku o 50% poprzez odłączenie przedniego poprzecznego przenośnika ślimakowego, co ułatwia dopełnianie przyczepy ziarnem. Wszystkie przenośniki rozładunkowe posiadają regulowaną końcówkę rury rozładunkowej, co ułatwia równomierne napełnianie przyczep i prowadzenie ciągnika na ścieżce przejazdowej.

Zagospodarowanie resztek pożniwnych dopasowane do dużej szerokości cięcia i dużej ilości słomy

Kombajny CR10 i CR11 są wyposażone w standardowy, zintegrowany rozdrabniacz słomy lub zamontowany wyżej na osłonie wylotowej rozdrabniacz precyzyjny. Pierwszy z nich jest przeznaczony do pracy w suchych warunkach, a drugi jest przeznaczony dla użytkowników, którzy poddają obróbce duże ilości słomy, tnąc ją na drobne kawałki i rozkładając materiał na całej szerokość cięcia.

Standardowy, zintegrowany rozdrabniacz słomy posiada 60 noży, które współpracującą z 52 przeciwnożami i pracują z prędkością obrotową 3 000 obr/min przy cięciu lub 800 obr/min przy układaniu słomy w pokosie. Ręczna regulacja noży przeciwbieżnych jest standardem, natomiast hydrauliczna – dostępną opcją. Napędzana rolka wspomaga wyrzut słomy i układanie jej w pokosie lub podawanie jej do wirników rozrzutnika w przy rozdrabniania. Dwa 800-milimetrowe wirniki o napędzie hydraulicznym, każdy posiadający trzy łopatki, rozprowadzają rozdrobniony materiał na szerokości do 15 m (50 ft). Umieszczony za rozrzutnikami oscylacyjny deflektor wytwarza dynamiczny efekt pulsacji podczas rozprowadzania resztek pożniwnych, aby zapewnić ich równomierne rozłożenie na całej szerokości cięcia.

Wersja rozdrabniacza słomy, montowanego wysoko na osłonie wylotowej, składa się z 500-milimetrowego odrzutnika słomy z dwoma rzędami palców i dwoma rzędami łopatek oraz nieperforowanej płyty odrzutnika. Za nimi znajduje się 6-rzędowy rozdrabniacz z 88 nożami i 67 przeciwnożami. Prędkość robocza rozdrabniacza słomy wynosi 900 obr/min (niskie obroty) lub 3 600 obr/min (wysokie obroty). W położeniu neutralnym, umożliwiającym swobodny obrót rotora rozdrabniacza, można wykonywać prace konserwacyjne. Opcjonalnie można zamówić zdalną regulację prędkości roboczej szarpacza słomy. Zastosowane w tym rozdrabniaczu dwa hydraulicznie napędzane wirniki o średnicy 970 mm posiadają po pięć łopatek, które mogą rozprowadzać resztki pożniwne na szerokości do 18 m (61 ft). Tak jak w standardowym rozdrabniaczu, również w tej wersji, za wirnikami rozrzutnika znajduje się oscylacyjny deflektor, który powoduje dynamiczne pulsowanie podczas rozrzucania resztek pożniwnych na całej szerokości cięcia. Opcja IntelliSpread wykorzystuje radary, aby nieprzerwanie szacować rozkład resztek pożniwnych za kombajnem i automatycznie regulować prędkość obrotową prawego i lewego wirnika, zapewniając równomierny rozkład materiału na całej szerokości cięcia. Kolejnym opcjonalnym wyposażeniem jest zdalna regulacja położenia drzwi rozdrabniacza, przełożeń prędkości wirnika rozdrabniacza i położenia noży przeciwtnących. Również na życzenie, dostępny jest wskaźnik obciążenia rozdrabniacza słomy, który informuje o stopniu zużywanej przez rozdrabniacz energii, umożliwiając w ten sposób dobór efektywności energetycznej rozdrabniacza w odniesieniu do długości cięcia. Dzięki temu operator może wybrać optymalną równowagę pomiędzy zużyciem energii, jakością cięcia i przepustowością.

Technologia i komfort ułatwiające żniwa
Kabina kombajnów CR10 i CR11, wyposażona w dach o nowej stylistyce, posiada wiele udoskonaleń. Przy drabince wejściowej zlokalizowany jest zbiornik na wodę do mycia rąk o pojemności 25 litrów, ze zintegrowanym dozownikiem mydła. W kabinie, obsługę ułatwiają dwa dotykowe ekrany IntelliView 12. Główny monitor jest umieszczony na prawej konsoli, służy do sterowania i monitorowania głównych elementów obsługi kombajnu, natomiast drugi monitor znajduje się na słupku A i jest przeznaczony do tworzenia map i automatycznego prowadzenia maszyny. Oba modele kombajnów są wyposażone w trzy kamery, udostępniające widok do tyłu, na zbiornik ziarna i z końca rury rozładunkowej. Opcjonalnie dostępne są kamery zapewniające obraz 360° z lotu ptaka i kamera z widokiem na zaczep wózka. Każdy monitor można skonfigurować w taki sposób, aby wyświetlany był na nim obraz z zewnętrznych kamer. Teraz operator może sterować z kabiny, w pełni zdalnie, większą liczbą funkcji, w tym prędkością rotorów, rozdrabniacza i przenośnika rozładunkowego, zmianą kierunku obrotów bębna DFR i rotorów oraz włączaniem/wyłączaniem rozdrabniacza słomy.

Modyfikacje w kabinie obejmują również pedały hamulca, podpórki pod stopy w nowej stylistyce, luksusową kierownicę i fotele z wysokiej klasy tapicerką materiałową lub skórzaną oraz nową wielostrefową klimatyzację ze znajdującymi się przy podłodze kanałami powietrza. Nowe radio z technologią Bluetooth umożliwia obsługę zarówno samego radia, jak i telefonu komórkowego poprzez umieszczony w podsufitce panel sterowania lub za pomocą monitorów IntelliView 12. Nowe zewnętrzne lusterka zapewniają widok pod szerszym kątem. Opcjonalnie, ramię prawego lusterka może być składane elektrycznie, natomiast szerokie stopnie wejściowe ułatwiają czyszczenie szyb.

Kompleksowy zestaw oświetlenia obejmuje cztery lampy ostrzegawcze LED (dwie z przodu i dwie z tyłu), 13 zamontowanych na kabinie reflektorów roboczych LED, dwa reflektory LED oświetlające ściernisko, jeden reflektor LED oświetlający obszar przenośnika rozładunkowego , jeden reflektor LED oświetlający zbiornik ziarna, osiem tylnych reflektorów roboczych LED, dwa boczne reflektory LED, trzy listwy świateł LED pod osłonami, dwie listwy świateł LED w komorze silnika i listwę świateł LED oświetlających sita. Na życzenie, pod każdym bocznym segmentem dachu kabiny można zamontować reflektory dalekiego zasięgu (500 m) o natężeniu światła 36 000 lumenów. Dostępna jest również dodatkowa lampa przenośna.

Precyzja dopasowana do wydajności
Nowe kombajny CR10 i CR11 są wyposażone w pakiety technologii rolnictwa precyzyjnego stworzone pod kątem potrzeb największych gospodarstw. Pakiet Core PLM Intelligence spełnia najczęstsze wymogi i obejmuje system IntelliSense, który automatycznie reguluje ustawienia w oparciu o wybraną przez operatora strategię prowadzenia żniw - ograniczenie strat, najwyższa jakość ziarna, najwyższa wydajność lub stała przepustowość. Drugą opcją jest pakiet Advanced PLM Intelligence, przeznaczony dla klientów o najwyższych wymaganiach.

Dostępne jako wyposażenie fabryczne, pakiety sygnałów korekcyjnych do układu automatycznego prowadzenie IntelliSteer i innych funkcji, takich jak tworzenie map plonów i wilgotności, są oferowane na dwóch poziomach dokładności i w trzech wersjach.

Oferowane na życzenie oprogramowanie IntelliField umożliwia właścicielom i operatorom dostęp do danych pola i udostępnianie granic, ścieżek prowadzenia oraz danych dotyczących pokrycia pomiędzy wieloma maszynami pracującymi na tym samym polu, bez ponoszenia dodatkowych kosztów.

Układ napędowy do pracy w najbardziej wymagających warunkach
Kombajny CR10 i CR11 posiadają dwuzakresową przekładnię hydrostatyczną i półautomatyczną blokadę mechanizmu różnicowego TerraLock, którą włącza się ręcznie, a wyłącza automatycznie w zależności od kąta skrętu kół i prędkości jazdy do przodu. Modele z napędem gąsienicowym SmartTrax są oferowane z gąsienicami w trzech różnych szerokościach: 660 mm (26 cali), 810 mm (32 cale) i 910 mm (36 cali) z gumowymi lub hydraulicznymi amortyzatorami. Maszyny mają całkowitą szerokość wynoszącą odpowiednio 3,49 m, 3,79 m lub 3,99 m. Na niektórych rynkach oferowana jest konfiguracja z szeroką belką i gąsienicami o szerokości 910 mm (36 cali). W takim przypadku całkowita szerokość maszyny wynosi 4,8 m.

Dla klientów preferujących maszyny kołowe, marki New Holland i Michelin, w celu ograniczenia ubijania gleby i zwiększenia trakcji, opracowały wspólnie opony o szerokości 900 mm i średnicy 2,32 m (VF 900/65 R46). Alternatywnie są dostępne opony VF 800/70 R46 (średnica 2,32 m) i VF900/60 R38 (średnica 2,05 m). Tylne opony w wersji kombajnu z kołowym lub gąsienicowym układem jezdnym są oferowane w szerokości od 500 do 750 mm. Inne opcje obejmują podwójne opony 710/70 R42 lub 800/70 R38 oraz opony LSW o szerokości do 1400 mm.

W nowym kombajnie CR10 zastosowano, wyposażony w turbosprężarkę, sześciocylindrowy silnik Cursor 13 marki FPT, o pojemności skokowej 12,9 litra i zbiornik paliwa o pojemności 1 300 litrów. Natomiast w modelu CR11 jednostką napędową jest, również sześciocylindrowy, silnik Cursor 16 marki FPT o pojemności skokowej 15,9 litra. Pojemność zbiornika paliwa wynosi 1 500 litrów. Moc wyjściowa wynosi odpowiednio 635 i 775 KM. Dla zapewnienia maksymalnej efektywności, silniki w nowej konstrukcji są umieszczone wzdłużnie, w tym samym kierunku i pod tym samym kątem co rotory, a powietrze chłodzące zasysane jest zza zbiornika ziarna. Model CR10 posiada dwa, natomiast model CR11 trzy wentylatory chłodzące. Kolektor wylotowy, turbosprężarka i układ neutralizacji spali są całkowicie odizolowane, aby ograniczyć temperaturę powierzchni gorących komponentów. Prędkość obrotowa silnika podczas pracy wynosi 1 900 obr/min, dzięki czemu zredukowano hałas i zużycie paliwa. W trybie drogowym prędkość obrotowa silnika wynosi 1 300 obr/min, aby zapewnić maksymalną prędkość jazdy, minimalne zużycie paliwa i minimalny poziom hałasu.

Cały napęd jest przenoszony poprzez przekładnię, bezpośrednio podłączoną do tyłu silnika, co ogranicza straty mocy. Filtr oleju silnikowego znajduje się w łatwo dostępnym miejscu z prawej strony silnika, natomiast filtr powietrza jest umieszczony w wygodnym miejscu z lewej strony kombajnu i można go wyjąć z poziomu podłoża bez wchodzenia do przedziału silnika.

Opcjonalny zestaw sprężarki powietrza obejmuje zamontowaną na silniku, jednocylindrową sprężarkę, zbiornik, spiralny wąż o długości 10 m i pistolet nadmuchowy umieszczony obok skrzynki narzędziowej. Układ doprowadza sprężone powietrze do pięciu przyłączy - pod drzwiami wejściowymi do kabiny, pod platformą operatora, obok komory akumulatora, w komorze silnika i przy tylnej drabinie. Wśród akcesoriów do silnika znajdują się szczotki umieszczone na każdym obrotowym ekranie przeciwpyłowym, zapewniające ciągłe czyszczenie przy silnym pyleniu powstającym przy zbiorze takich roślin jak kukurydza i słoneczniki.

W całkowicie nowym układzie hydraulicznym kombajnów CR10 i CR11 zmodyfikowano sposób ułożenia przewodów hydraulicznych i zastosowano specjalne kanały na przewody, by ułatwić dostęp i zwiększyć prostotę. Przy uruchamianiu lub podczas jazdy po drodze, wszystkie robocze napędy hydrauliczne są rozłączane mechanicznie za pomocą sprzęgła w głównej przekładni napędowej, co pozwala zredukować opory i oszczędzić 20 KM (15 kW) mocy. Zastosowanie pomp reagujących na zmiany obciążenia zmniejsza zapotrzebowanie na moc hydrauliczną i zwiększa efektywność. Usprawniono również proces filtracji oleju w układzie hydraulicznym, aby zwiększyć niezawodność i ograniczyć prace konserwacyjne.

cnhi-news-latest-eyebrow
Najnowsze wiadomości
POKAŻ WSZYSTKIE
Ciągniki Rolnicze
New Holland świętuje dwumilionowy ciągnik w Basildon w 60 roku istnienia fabryki

New Holland marks two millionth Basildon tractor in plant’s 60th year

W tym samym roku, w którym obchodzone jest 60-lecie produkcji ciągników, fabryka New Holland w Basildon w Anglii wyprodukowała swój dwumilionowy ciągnik, co jest wyczynem, który udaje się tylko nielicznym tego typu zakładom na świecie.
Kombajny Zbożowe
New Holland CR11 – spektakularna premiera jednego z największych kombajnów na rynku

New Holland CR11 – spektakularna premiera jednego z największych kombajnów na rynku

Nowy kombajn New Holland CR11 zachwyca rolników, jak również specjalistów z branży agro – i to nie tylko za sprawą spektakularnych osiągów, ale także nowej, nietuzinkowej stylistyki.
Wydarzenia i Inicjatywy
Rusza Program Młody Rolnik 2024

Rusza Program Młody Rolnik 2024

Uzyskaj 200 000 zł dofinansowania na nową maszynę marki New Holland!