Terug naar alle Nieuws & evenementen
Nieuws

Het New Holland-netwerk zal AGXTEND, het nieuwe precisielandbouwmerk voor de aftermarket van CNH Industrial distribueren


​Het AGXTEND-productgamma van baanbrekende precisielandbouwtechnologieën biedt gebruikers van landbouwapparatuur exclusieve oplossingen, die de productiviteit en efficiëntie verhogen en tegelijkertijd de duurzaamheid verbeteren. Deze oplossingen zullen beschikbaar zijn via het dealernetwerk van New Holland

• De nieuwe CropXplorer - De meest geavanceerde sensor op de markt
• De nieuwe SoilXplorer - Ontdek het volle potentieel van uw bodem
• De nieuwe NIR-sensor - De NIR-gewassensor die overal geïnstalleerd kan worden
• De nieuwe Xpower - De milieuvriendelijke elektro-herbicide
• De nieuwe FarmXtend App – De slimme multi-sensor weersapplicatie

New Holland Agriculture heeft vandaag aangekondigd het door CNH Industrial gelanceerde merk AGXTEND te zullen gaan distribueren. Hierbij ligt de focus enkel op aftermarket precisiebouwtechnologie. AGXTEND zal op exclusieve basis innovatieve precisielandbouwtoepassingen aanbieden die de productiviteit verhogen en alle aspecten van de gewascyclus optimaliseren.

AGXTEND is het eerste merk dat zich specialiseert in vernieuwende precisielandbouw- en ISOBUS-oplossingen binnen de landbouwsector, met als doel om klanten toegang te verlenen tot een reeks baanbrekende en dynamische precisielandbouwoplossingen van strategische partnerbedrijven, waardoor hun time-to-market wordt verkort en grootschalige toepassing wordt vergemakkelijkt. Voorafgaand aan de lancering heeft CNH Industrial een uitgebreide benchmarking uitgevoerd, om te verzekeren dat dit productassortiment het beste vertegenwoordigt van wat er op de markt verkrijgbaar is. New Holland zal de AGXTEND-producten en -diensten distribueren via haar dealernetwerk. Gedurende het eerste kwartaal van 2019 is een gefaseerde uitrol voorzien in de gehele EMEA-regio (Europa, Midden-Oosten en Afrika) en zal een volledig scala aan diensten beschikbaar zijn, inclusief assistentie voorafgaand aan de aankoop, training en doorlopende ondersteuningsdiensten om klanten te voorzien van de voortdurende optimilisatie van deze technologieën.

Het AGXTEND-productportfolio kan volledig worden geïntegreerd in de bestaande PLM-precisielandbouwplatforms van New Holland Agriculture. Zij maken deel uit van een uitgebreid productassortiment dat gericht is op het verbeteren van de precisie, productiviteit en winstgevendheid van klanten door middel van gebruiksvriendelijke toptechnologie en geavanceerde landbouwpraktijken. Met deze 5 nieuwe, innovatieve oplossingen, zullen de klanten van New Holland toegang krijgen tot toonaangevende precisielandbouwoplossingen.

De nieuwe CropXplorer - De meest geavanceerde sensor op de markt

De nieuwe CropXplorer is meer dan een simpele biomassasensor. Het betreft een heus systeem dat gebruik maakt van exclusieve functies en algoritmes om de hoeveelheid bemesting te bepalen op basis van de behoeften van het gewas. De twee zeer nauwkeurige optische sensoren kunnen zowel biomassa als stikstofbehoeften van gewassen detecteren, terwijl de exclusieve Kaart- en Overlay-modus landbouwers in staat stelt om opbrengstpotentieelkaarten te gebruiken, in combinatie met de real-time metingen. De CropXplorer, zonder twijfel de meest geavanceerde sensor op de markt, is ook één van de meest eenvoudig in te stellen en gebruiksvriendelijke producten:
• Hij kan op een standaard 3-puntsbevestiging of frontgewicht worden gemonteerd;
• Geen kalibratie vereist;
• Voorzien van een speciale terminal die compatibel is met ISOBUS-meststrooiers en ook met de meeste niet-ISOBUS meststrooiers met VRA (afgifte van variabele hoeveelheden).

De nieuwe SoilXplorer - Ontdek het volle potentieel van uw bodem

De nieuwe SoilXplorer is de bodemsensor die klanten in staat stelt om het volle potentieel van hun grond te onderzoeken en te ontdekken. Dit systeem bestaat uit een contactloze bodemsensor die elektromagnetische inductie gebruikt om de geleiding van de bodem te meten, op 4 verschillende dieptes: 0-25 cm, 15-60 cm, 55-95 cm, 85-115 cm. Deze zeer nauwkeurige metingen kunnen voor twee belangrijke precisielandbouwdoelen worden gebruikt:
• Het nauwkeurig in kaart brengen van velden, voor het registreren van bodemheterogeniteit en voor het vastleggen van bodemtypekaarten en bijbehorende watergehaltekaarten;
• Bodembewerking met variabele diepte stelt de diepte van verdichte zones vast en regelt de werkdiepte van grondbewerkingswerktuigen, zodat er alleen op volle diepte wordt gewerkt op plekken waar dit nodig is.

De nieuwe NIR-sensor - De NIR-gewassensor die overal gemonteerd kan worden

De nieuwe NIR-gewassensor kan op alle soorten werktuigen worden gemonteerd: veldhakselaars, maaidorsers, balenpersen en mestwagens. Wanneer deze sensor op oogstmachines wordt gebruikt, stelt hij landbouwers in staat om het vochtgehalte van de opbrengst, vocht en gewasbestanddelen, waaronder ADF (zure detergentvezel), NDF (neutrale detergentvezel), zetmeel, as en ruw vet te bepalen. Al deze parameters leveren kostbare gegevens op om zowel de verkoopprijs van de oogst van de klant als het veevoeder voor zuivelproductie te optimaliseren. Wanneer deze sensor op een mestwagen wordt gebruikt, stelt hij landbouwers in staat om de hoeveelheid op de velden aangebrachte stikstof te bewaken, hetgeen resulteert in een gerichter gebruik van bemesting, een betere bescherming van het milieu en lagere mesttransportkosten.

De nieuwe Xpower - De milieuvriendelijke elektro-herbicide

De nieuwe Xpower is de elektro-herbicide die landbouwers in staat stelt om chemicaliën te vervangen door elektriciteit voor onkruidbestrijding en gewasdroging voorafgaand aan de oogst. Gebruik van elektriciteit levert een efficiënte, doeltreffende en milieuvriendelijke methode voor onkruidbestrijding op, die het mogelijk maakt om de volledige plant tot diep in de wortels te vernietigen zonder dat er potentieel schadelijke chemicaliën op de gewassen terechtkomen. Het systeem bestaat uit een stel applicatoren die in contact komen met het onkruid en dit verbranden. Het effect van de elektriciteit op de behandelde gewassen is pas na een paar uur zichtbaar. Er zijn applicatoren beschikbaar met verschillende werkbreedtes, van 1,2 tot 3 m.

De nieuwe FarmXtend App – De slimme multi-sensor weerapplicatie

De nieuwe FarmXtend App is een intelligente weersapplicatie die met een complete set van aangesloten sensoren werkt. Deze app stelt landbouwers in staat om gegevens met betrekking tot de weersomstandigheden op het veld te bewaken en ondersteunt besluitvormingsprocessen. De geconnecteerde weersensoren zijn:
• Het WeatherXact weersstation, detecteert temperatuur en vochtigheid op een hoogte van 1 m en op de hoogte van het gewas;
• De RainXact regenmeter;
• De SoilXact bodemsensor registreert het vochtigheidsgehalte en de temperatuur op verschillende dieptes.
Wat de nieuwe FarmXtend App zo speciaal maakt, zijn de krachtige algoritmes: deze kunnen ziektedruk (gebaseerd op temperatuur en vochtigheid) voor uiteenlopende gewassen bepalen, alsmede de optimale tijd om te spuiten.

Deze AGXTEND-producten hebben het potentieel om de duurzaamheid van de landbouwindustrie aanzienlijk te verbeteren, door het verminderde brandstofverbruik dat deze producten opleveren en door een mogelijke vermindering van zowel kunstmest als gewasbeschermingsproducten. Bovendien zal de commercialisering van innovatieve onkruidbestrijding zonder gebruik van chemicaliën door een precies gebruik van elektrische pulsen de milieu-impact van een bedrijf aanzienlijk verminderen en een effectief en duurzamer alternatief voor landbouwchemicaliën bieden.Terug naar alle Nieuws & evenementen