INDFØRING

Forbedret indføring for mere effektiv høst

Indføringssystemet på CX7 og CX8 er blevet betydeligt opgraderet for at forbedre dets funktion. Indføringen har nu fire kæder med medbringere, hvilket giver forbedret, ensartet afgrødeflow. Elevatoren har nøjagtig samme bredde som hovedtærskecylinderen, så der opnås et ensartet flow. Dermed forhindres ophobning, og gennemløbet bliver mere effektivt. For at sikre, at CX7 og CX8 modellernes glubende appetit tilfredsstilles, er indføringselevatorens hastighed blevet øget med 5%, så den nu er hele 575 omdr/min. Endvidere er de forstærkede drev, konstruktionen og forsiden af rammen yderligere blevet forstærket for at kunne bearbejde de meget store mængder høstet afgrøde fra de op til 12,5 m store Varifeed-skæreborde.


Læs mere

Non-stop stenbeskyttelse

• Stenbeskyttelsessystemet støder simpelthen stenene ind i en dertil beregnet stenfælde, inden de når tærskecylinderen
• Stenfælden kan tømmes ved hjælp af et greb, der er let at nå fra maskinens yderside
• Dette system beskytter mejetærskeren og sikrer ren afgrøde
• En føler på IntelliView™ IV-farve touchskærmen viser, når stenfælden er åben


Læs mere

Blokeringer fjernes på et øjeblik

• Blokeringer i skærehovedet fjernes straks med det hydrauliske reverseringssystem
• Hele skærebordet og elevatoren kan rokkes frem og tilbage, så blokeringer i maskinen let kan fjernes


Læs mere

Jævnt flow

• En kraftig elevator med 4 kæder føder CX cylinderen ensartet
• En rulle monteret i den midterste del langs elevatoren udøver mere tryk på afgrøden for at forbedre indføringen under vanskelige betingelser med fugtige eller grønne strå, hvorved ydelsen opretholdes under selv de vanskeligste høstforhold


Læs mere