KONTROLCENTER

Ubesværet, optimal præstation

Automatiske funktioner giver tidsbesparelser og øget høstpræstation. Multifunktionshåndtaget på CX5 og CX6 mejetærskermodellerne er det gennemtestede CommandGrip™ håndtag, som er indbygget i konsollen til højre for føreren. Konsollens position kan justeres efter førerens behov og CommandGrip™ er et trykbaseret kørehåndtag, som altid vender tilbage til den mest ergonomiske position uanset kørehastigheden. Håndtaget giver adgang til alle de vigtigste kontrolfunktioner.


Læs mere

Et let tryk på skærmen

Med levering af informationer om præstationsdata, driftsstatistikker og servicedata er IntelliView™ IV monitoren med til at optimere mejetærskerens præstation, og den store touchskærm er let at bruge. En af de mange tidsbesparende funktioner er den automatiske afgrødeindstilling, hvorved en specifik mejetærskerindstilling kan lagres til senere brug, når den samme situation i marken opstår næste gang.


Læs mere

Automatiske funktioner sparer tid

• Variabel smørefunktion: aktiveres via IntelliView™ IV monitoren. Når tærskningen tilkobles vil tærskecylinder variatoren åbne og lukke automatisk for at sikre fordeling af smørefedt fra den daglige vedligeholdelse
• Automatisk rengøring: aktiveres via IntelliView™ IV monitoren. Når tærskningen tilkobles vil alle solde åbnes og blæseren køres til maksimum omdrejninger for at fjerne alle avner og andet skidt


Læs mere

Anbefalede mejetærskerindstillinger

• RCS letter førerens arbejde med opsætning af mejetærskeren til forskellige afgrøder
• RCS siderne i IntelliView™ IV skærmen er en referenceguide, hvor der vises de grundlæggende parametre til opsætning af en lang række afgrøder
• RCS er med til at sikre, at maskinernes kapacitet konstant optimeres


Læs mere

Automatisk afgrøde indstilling ACS

• Ved at trykke på ACS-knappen på RCS siden, kan operatøren aktivere grundlæggende RCS-indstillinger / tilpasse gemte indstillinger
• Mejetærskeren indstiller derefter automatisk sine høstparametre til de viste værdier


Læs mere