MAJSBORDE

Det perfekte match

New Holland har udviklet en række nye majsborde til fem, seks eller otte rækker, der er blevet konstrueret, så de passer perfekt til betjeningsprofilen på CX5 og CX6. Efter omfattende tests i marken leverer både de faste og foldbare versioner forbedret høstproduktivitet og driftssikkerhed.


Læs mere

Stubpressere beskytter dækkene

• Der kan som ekstraudstyr fås stubpressere til både faste og foldbare skæreborde
• De fjederbelastede stubpresserplader, der er monteret på skærebordets ramme, vælter stubben foran hjulene
• Uens dækslid og sandsynligheden for punkteringer reduceres betydeligt


Læs mere

Moderne majsborde til moderne majsdyrkning

• Opgraderede majsborde tilfredsstiller moderne krav og øger produktiviteten og høsteffektiviteten
• Kortere spidser følger bedre jordens konturer, så værdifulde afgrøder ikke køres ned
• Lamellerne leder eventuelle løse kerner ind i skærebordet, så spildet reduceres
• Udskiftelige slidflapper forlænger skærebordets levetid, og alle spidser klappes op med selvbærende gasdæmpere, hvilket letter rengøring og vedligeholdelse


Læs mere

Perfekt tilpasning til afgrøden

• Effektiv tærskning af majs og bønner kræver lave omdrejninger på cylinderen
• Der kan som ekstraudstyr monteres en hastighedsreduktion på cylinderen, der gør det muligt at arbejde med passende indstillinger, hvilket øger mejetærskerens alsidighed


Læs mere

Klar til opgaver i skrånende marker

Det er intet problem at arbejde med New Holland majsborde i ujævne eller skrånende marker. Når bordene er monteret på “Laterale” modeller, håndterer den specielle drivlinie let og ubesværet de skiftende bordpositioner.


Læs mere

Optimal snitning

• Der kan monteres intergrerede stængelknusere som snitter og spreder majsstænglen
• Et knivhoved pr. række sikre total dækning
• De meget omtalte New Holland majsborde og deres integrerede majsstængelsnittere anses generelt for at være klassens bedste


Læs mere

Rækkestyring giver høj præstation

• Minimer førerens stress og øger produktiviteten med det automatiske rækkestyringssystem
• Digitale følere i det automatiske rækkestyringssystem overvåger kontinuerligt mejetærskerens position og holder den på sporet, så der opnås en præcis høst
• Følger rækkerne præcist, så tab af kolber reduceres, og rentabiliteten øges


Læs mere