Ballepressere BIGBALER PLUS

INTELLISENSE™ AUTOMATISERINGSSYSTEM

Prisvindende innovation giver en helt ny måde at presse baller på

Det prisvindende IntelliSense™ automatiseringssystem ændrer ballepresningsprocessen fundamentalt. Automatisering spiller en stadig større rolle inden for produktivt moderne landbrug. New Hollands IntelliSense™ system giver maskinerne i BigBaler serien branchens første automatiseringssystem med proaktiv styring og hastighedskontrol, der revolutionerer ballepresningen. Manuel betjening af en storballepresser kræver mange timers konstant fokus fra føreren, med jævnlig styrejustering, overvågning af skårets tæthed og afgrødeflowet for at undgå overbelastning samt tilpasning af traktorens hastighed. For at sikre produktion af ensartede baller skal føreren endvidere holde øje med ballefyldningsindikatoren og korrigere styringen af traktoren herefter, og samtidig overvåge antal oppakninger pr balle og vægt. IntelliSense™ automatiseringssystemet letter i høj grad arbejdet for føreren.


Læs mere

Suveræn ydelse hele dagen lang

Kunderne har bekræftet: på en lang dag med ballepresning giver IntelliSense™ teknologi overlegen ydelse og førerkomfort.
• Øget produktivitet
• Imponerende ballekvalitet - ensartet balleform og ballevægt
• Reduceret brændstofforbrug
• Uovertruffen førerkomfort


Læs mere

SmartSteer™ skår-styresystem

Den første ballepresnings-hjælpetilstand er SmartSteer™ Swath Guidance (styring efter skår). Dette muliggør håndfri styring, når et skår detekteres foran traktoren, og det sikrer, at skåret ledes ind midt i pickuppen, med den nødvendige justering via stemplets belastningsceller for at opnå en perfekt balleform. Med Swath Guidance systemet kan føreren fokusere på maskinindstillingerne, og føreren bliver dermed mindre træt på lange høstdage i marken.


Læs mere

IntelliCruise™ II Feedrate system

I IntelliCruise™ II Feedrate tilstand indstiller føreren det ønskede antal oppakninger pr. balle - et lavt antal giver tykkere oppakninger og et højere gennemløb. Traktoren vil konstant justere fremadgående hastighed for at komme tæt på den ønskede oppakningstykkelse. Feedrate-systemet øger produktiviteten, giver ensartet balleform og ensartet vægt. Et konstant gennemløb optimerer endvidere brændstofforbruget.


Læs mere

Hvad gør IntelliSense™ så intelligent?

Kernen i systemet er en LiDAR (light detection and ranging) sensor, som sidder foran på traktorens kabinetag, og som konstant scanner skårets placering og volumen flere meter foran traktoren. Denne information anvendes sammen med anden information fra traktoren og ballepresseren til automatisk at justere styringen, som så finjusteres via stemplets belastningssensorer på ballepresseren, og dette sikrer ensartet fyldning af kammeret og giver perfekte lige baller. Endvidere justeres traktorens hastighed automatisk for at maksimere produktiviteten og undgå overbelastning. IntelliSense™ giver føreren to hjælpetilstande under ballepresning, som kan anvendes kombineret eller uafhængigt af hinanden.


Læs mere

Fordelene ved IntelliSense™

Afprøvninger har vist, at IntelliSense™ teknologien i løbet af en lang høstdag giver fremragende præstation, selv når man sammenligner med de mest erfarne førere af høstmaskiner. Læn dig tilbage, slap af, og lad presseren med IntelliSense™ teknologi maksimere ydelsen under ballepresningen.


Læs mere

Fleksibilitet i alle almindelige afgrøder og under alle forhold

IntelliSense™ er konfigureret til at kunne arbejde i alle almindelige afgrøder både om dagen og om natten. Bemærk: IntelliSense™ er et fører-hjælpesystem. Føreren har hele tiden det fulde ansvar. Visse ekstreme betingelser, såsom meget små eller ujævne skår, variabelt udbytte og skarpe sving kan reducere systemets ydelse.


Læs mere